Eredményeink

Kompetenciamérés

A Rogers iskola tanulói rendszeresen az országos átlag felett teljesítenek!

Nem titok, hogy a magyarországi diákok teljesítménye ezeken a méréseken országos szinten alulmarad a nyugati országok hasonló mérési eredményeivel szemben. Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a Rogers Iskola tanulói 2008 óta minden évben, mindkét kompetenciaterületen az országos átlag felett teljesítettek.

Országos kompetenciamérés eredményei - 2022

A Rogers Iskola tanulói kiemelkedően teljesítettek a 2022. májusában végzett országos kompetenciamérésen. A hatodikosaink magasan az országos és a budapesti átlag felett teljesítettek matematikában, szövegértésben, természettudományban és angol idegen nyelv területen.

Az Oktatási Hivatal részletes intézményi jelentései itt megtekinthetők:
Milyen körben és ki végzi az országos kompetenciamérést?

Az először 2001 őszén megrendezett országos kompetenciamérés a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának teljes körében a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást méri fel. A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített tudástartalom elsajátításának mértékét mérik; a felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során. A méréshez szükséges kérdőívek, feladatlapok elkészítését, a mérések lebonyolítását, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatokat országos szinten az Oktatási Hivatal végzi.

Milyen kompetenciákat mérnek?

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).