Felvétel
Rogers Iskola

Iskolánkba felvétel kérhető az első évfolyamra, illetve hely esetén átvétel kérhető a további évfolyamokra, akár tanév közben is.

Felvételi szempontok

Olyan családokat keresünk, ahol a szülőknek a nevelésről vallott nézetei közel állnak a miénkhez. Ahol a szülők - az együttműködés érdekében - tudnak időt és energiát szánni arra, hogy sok mindent beépítsenek szemléletükbe az iskolában tapasztaltakból.

Működésünk három évtizede alapján úgy látjuk, hogy iskolánkban azok a gyerekek fejlődnek a legjobban, akiknek szülei és tanárai a gyerekeket érintő kérdésekben általában egyetértenek. A felvételt megelőzi egy alapos ismerkedési folyamat, melynek célja a lehetőségekhez képest egymás kölcsönös megismerése.

Az ismerkedés során elsősorban azt tekintjük meghatározónak, hogy a család egésze hogyan viszonyul a szemléletünkhöz, pedagógiai elképzeléseinkhez. További szempontjaink: közösségben való mozgás, kapcsolatteremtés, együttműködésre való készség, figyelem és fegyelem-szabálytartás, korosztálynak megfelelő kognitív képességek, dönteni tudás, kitartás egy elvállalt feladatban.

Sajátos nevelési igényű gyermek felvétele

Osztályainkba korlátozott számban integrálásra alkalmas sajátos nevelési igényű gyermekeket is felveszünk. Ilyen esetekben fontos, hogy érzékelhető legyen számunkra, hogy a szülők mennyit tudnak a gyerek problémájáról, illetve mennyire hajlandók azt elfogadni és ez ügyben velünk és más szakemberekkel kooperálni. Mit várnak el az iskolától, ez teljesíthetőnek tűnik-e a tanítók számára.

Nem tudunk elvállalni olyan gyereket, aki egymaga leköt egy pedagógust egész nap, azaz nem tud csoportban dolgozni és fejlődni. Ennek tünete lehet pl. koncentrációs, értelmi, érzékszervi vagy pszichés probléma vagy ezek halmozottan. Nem vállalunk szétszórt, túl aktív, hiperaktív és/vagy rombolóan nem együttműködő gyerekeket. Tapasztalataink szerint a mi felelősséget elváró, tágabb kereteket adó életünkben nagyon felerősödhetnek ezek a jellemzők és szétzilálhatják az egyént és a csoportot is.

Osztálylétszám

Kis létszámú osztályokkal dolgozunk, az egy osztályba felvehető gyerekek létszáma 20-24 fő.

További információk a jelentkezéssel kapcsolatban

Wohner Györgyi iskolatitkárunk szívesen áll az érdeklődők rendelkezésére, munkanapokon 8:30-15:00 óráig a +36 1 209-3609-es telefonszámon.

Kopogtató hírlevél

Összeállítottunk egy 8 részből álló hírlevél sorozatot, amiben az iskolaválasztás minden fontos kérdésére igyekszünk választ adni.

Iratkozz fel most és ismerj meg minket!

Mi iránt érdeklődsz?

Nyílt napok

Iskolánkba a felvételt megelőzi egy alapos ismerkedési folyamat, melynek célja a lehetőségekhez képest egymás kölcsönös megismerése.

A Rogers Iskolában a 2020/2021-es tanévben 5 alkalommal tervezünk nyílt napot, ezek időpontjai: 2020. november 11., november 24., 2021. január 14., február 3. és Rogers Café (felsőbb osztályba jelentkezőknek): 2021. február 24.

Előzetes bejelentkezést kérünk, amit online tehet meg itt az oldalon.

A nyílt napok programja:

A járványhelyzetre való tekintettel nem tudunk nyílt napokat tartani a hagyományos módon. Dolgozunk egy másik megoldáson, ami lehetőséget ad az érdeklődő szülőknek arra, hogy betekintsenek az iskolai életünkbe.

08:00 - 8:30 köszöntő, bemutatkozás helyszín: később döntünk róla
08:30 - 10:40 óralátogatások helyszín: később döntünk róla
10:40 - 11:10 beszélgetés a látottakról, hallottakról helyszín: később döntünk róla

Az első osztályba jelentkezés lépései

1 / Jelentkezési lap kitöltése 2021. február 7-ig

A jelentkezési lapot kitöltőknek elküldünk majd egy kérdőívet. Azokat a családokat, akik a kérdőívet kitöltve visszaküldik 2021. február 16-ig, meghívjuk az ismerkedő játékra.

2 / Ismerkedő játék: 2021. március 20., szombat.

Az ismerkedés szerves része a gyermek megfigyelése csoportos helyzetben. Ez az első osztályba jelentkezők esetén egy délelőtti ismerkedő játék keretében zajlik, melyen a foglalkozásokat a rogerses nagy diákok ajánlják fel a kicsiknek. Az ismerkedő játék során figyeljük a gyerekek viselkedését, választásait, reakcióikat a nagyobb gyerekek kezdeményezéseire. Az első osztály felvételében részt vesznek a leendő osztálytanító(k), az iskola pszichológusa, logopédusa és egy-két tanító, köztük lehetőleg egy fejlesztő pedagógus. Ismerkedő játék részletesen.

3 / Döntés a felvételről

Ez után az aránylag hosszú folyamat után kell képesnek lennie a családnak arra, hogy jelentkezési igényét megerősítse vagy visszavonja. Az ismerkedő folyamatban részt vesz az iskola két tanítója, a leendő elsős tanítók és az iskola logopédusa. Az ismerkedés során elsősorban azt tekintjük meghatározónak, hogy a család egésze hogyan viszonyul szemléletünkhöz, pedagógiai elképzeléseinkhez. Célunk, hogy heterogén, csoportként együttműködni képes osztályokat hozzunk létre. A felvételről a tantestületi műhely tagjai döntenek.

Manzel György

Manzel György, a 2020/21-es tanév elsős tanítója interjúban mutatkozik be.

Interjú

Jelentkezés felsőbb osztályba

Más iskolákból minden évfolyamra folyamatosan fogadunk új jelentkezőket, amennyiben van szabad helyünk.

A felsőbb évfolyamokban a gyerekek felvételéről az osztályfőnökök döntenek. Először egy ismerkedő beszélgetést szerveznek, aztán kérjük, hogy a gyermekük töltsön el nálunk egy próbahetet. Fontos, hogy ez alatt az idő alatt kölcsönösen megismerjük egymást, hogy kiderüljön hogyan fogunk tudni majd együttműködni. Mindez a folyamat akkor indul el, ha az adott osztályban van felvétel. Érdeklődését itt tudja jelezni.

Átjárhatóság

Alsó tagozaton a hozzánk átjelentkező gyerekeknek van lehetőségük arra, hogy az képességeik szerint haladjanak. Iskolánkban a Nemzeti Alaptanterv szerint folyik az oktatás, ami támogatja az átjárhatóságot. Fontos, hogy folyamatos párbeszéd legyen az iskola és a szülők között, így mindig lehetősége van a tanárnak meghatározni, hogy véleménye szerint hol áll a gyerek a tananyag tekintetében.

Beilleszkedés

A 4. osztály után érkező újak számára megkönnyítheti a belépést, hogy egy viszonylag átmeneti időszak következik. Az új diákok beilleszkedése felsőbb osztályokba nagyobb problémát okozhat, hiszen minél hosszabb időt töltött a gyerek a hagyományos iskolában, általában annál nehezebb beszoknia az új rendbe. A felső tagozatba érkezők számára a lineáris tananyag elrendezés megkönnyíti a csatlakozást, időt hagy számunkra a részletezőbb, elmélyültebb megközelítésre, ezt könnyebb elsajátítania a hozzánk később érkezőknek is.

Sikeres középiskolai felvételi
A 7-8. évfolyamunk célja, hogy a gyerekek sikeresen felkészüljenek a felvételire, és a középiskolai életre.

A két felvételi tantárgyra kiemelt figyelmet fordítunk a két tanév során, magyarból és matematikából heti 5 tanórát tartunk, részben képesség szerinti csoportbontásban. Tanórákba beépítjük a felvételi felkészítést a teljes 7-8. évfolyam során, az elmúlt évek felvételi feladatait is gyakoroljuk a tantárgyi anyagba ágyazva. A szaktárgyi elméleti anyagokat egyéni kutatási feladatokkal és olyan művészeti eszközökkel dolgozzuk fel, mint a dráma, a film és a képzőművészet.

A tananyag megtanulása mellett hangsúlyt fektetünk a kommunikációs készség és az együttműködési képesség fejlesztésére is. Foglalkozunk tanulásmódszertannal. Emelt szintű angol, komplex tudományos óra, egyéni prezentációk, projektek és kirándulások gazdagítják a programot. Tanulási stratégiákat tanítunk. Az önálló munkát és a csapatmunkát egyaránt támogatjuk. Ez a tevékenységközpontú feldolgozás segít rutint szerezni abban, hogy a lexikai tudást a tanulóink vissza tudják adni, el tudják mondani, önmagukat ki tudják fejezni.

Rogers Café - 2021. február 24.

A tanévben az utolsó nyílt napunk más lesz mint a többi.

Ezen a különleges nyílt napon óralátogatások helyett az iskolánk iránt érdeklődőket egy "kávéházi" beszélgetésre hívjuk. Délután 3-tól 5-ig a Rogers Café asztalainál a hozzánk látogató vendégek a Rogers Iskola különböző polgáraival beszélgethetnek egy-egy őket érdeklő témáról. A beszélgető partnerek között lesz több pedagógus, szülő és diák is.

Vendégeink megtudhatják, milyen diáknak lenni egy bizalomra épülő légkörben, milyen tapasztalataik vannak a szülőknek gyermekük fejlődéséről, hogyan éljük meg közösen a Rogers iskolai létet. Pedagógusainkkal beszélgethetnek például arról, hogy milyen speciális tantárgyaink vannak, miben látjuk a tanulás lényegét, hogyan értékelünk, miként épül fel egy-egy napunk vagy egy évünk.