Felvétel
Rogers Iskola

Iskolánkba felvétel kérhető az első évfolyamra, illetve hely esetén átvétel kérhető a további évfolyamokra, akár tanév közben is.

Felvételi szempontok

Olyan családokat keresünk, ahol a szülőknek a nevelésről vallott nézetei közel állnak a miénkhez. Ahol a szülők - az együttműködés érdekében - tudnak időt és energiát szánni arra, hogy sok mindent beépítsenek szemléletükbe az iskolában tapasztaltakból.

Működésünk három évtizede alapján úgy látjuk, hogy iskolánkban azok a gyerekek fejlődnek a legjobban, akiknek szülei és tanárai a gyerekeket érintő kérdésekben általában egyetértenek. A felvételt megelőzi egy alapos ismerkedési folyamat, melynek célja a lehetőségekhez képest egymás kölcsönös megismerése.

Az ismerkedés során elsősorban azt tekintjük meghatározónak, hogy a család egésze hogyan viszonyul a szemléletünkhöz, pedagógiai elképzeléseinkhez. További szempontjaink: közösségben való mozgás, kapcsolatteremtés, együttműködésre való készség, figyelem és fegyelem-szabálytartás, korosztálynak megfelelő kognitív képességek, dönteni tudás, kitartás egy elvállalt feladatban.

Sajátos nevelési igényű gyermek felvétele

Osztályainkba korlátozott számban integrálásra alkalmas sajátos nevelési igényű gyermekeket is felveszünk. Ilyen esetekben fontos, hogy érzékelhető legyen számunkra, hogy a szülők mennyit tudnak a gyerek problémájáról, illetve mennyire hajlandók azt elfogadni és ez ügyben velünk és más szakemberekkel kooperálni. Mit várnak el az iskolától, ez teljesíthetőnek tűnik-e a tanítók számára.

Nem tudunk elvállalni olyan gyereket, aki egymaga leköt egy pedagógust egész nap, azaz nem tud csoportban dolgozni és fejlődni. Ennek tünete lehet pl. koncentrációs, értelmi, érzékszervi vagy pszichés probléma vagy ezek halmozottan. Nem vállalunk szétszórt, túl aktív, hiperaktív és/vagy rombolóan nem együttműködő gyerekeket. Tapasztalataink szerint a mi felelősséget elváró, tágabb kereteket adó életünkben nagyon felerősödhetnek ezek a jellemzők és szétzilálhatják az egyént és a csoportot is.

Osztálylétszám

Kis létszámú osztályokkal dolgozunk, az egy osztályba felvehető gyerekek létszáma 20-24 fő.

További információk a jelentkezéssel kapcsolatban

A Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány és az általa működtetett Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola az óvodai, iskolai felvételt, illetve a tanulói jogviszony és az óvodai elhelyezés fenntartását fizetési kötelezettséghez köti, ennek részleteit a fizetési kötelezettségekről szóló szabályzatban foglaltuk össze.

Wohner Györgyi iskolatitkárunk szívesen áll az érdeklődők rendelkezésére, munkanapokon 8:30-15:00 óráig a +36 1 209-3609-es telefonszámon.

Kopogtató hírlevél

Összeállítottunk egy 8 részből álló hírlevél sorozatot, amiben az iskolaválasztás minden fontos kérdésére igyekszünk választ adni.

Iratkozz fel most és ismerj meg minket!

Mi iránt érdeklődsz?

Nyílt napok

Iskolánkba a felvételt megelőzi egy alapos ismerkedési folyamat, melynek célja a lehetőségekhez képest egymás kölcsönös megismerése. Ebben a tanévben sajnos nem tudjuk személyesen fogadni az iskolánk iránt érdeklődő családokat a járványhelyzet miatt. A nyílt napjainkat videókonferencia keretében tartjuk meg.

A Rogers Iskolában a 2021/2022-es tanévben 4 alkalommal tartottunk nyílt napot, ezek időpontjai voltak: 2021. november 03., november 17., december 01. és 2022. január 12..

A következő tanév nyílt napjait 2022. szeptember elsején fogjuk kitenni. Előzetes bejelentkezést fogunk kérni, amire majd online lesz lehetőség ezen az oldalon.

A nyílt napok programja:

Annak érdekében, hogy az érdeklődő szülőknek ebben a formában is lehetősége legyen megismerni minket, a videókonferencián a Rogers Iskola részéről az intézmény vezetőjén és a leendő elsős tanítókon kívül diákok és rogerses szülők is részt vesznek. Így tőlük is van lehetőség kérdezni a kérdések-válaszok szekcióban.
A 2022-23 tanévben egy elsős osztály indítunk. Az elsős tanítók is bemutatkoznak a nyílt napon.

08:30 - 09:10 köszöntő, bemutatkozás helyszín: videóhívás
09:15 - 10:15 kérdések-válaszok helyszín: videóhívás

  • Regisztráció
  • Nyílt Nap
  • 2021. november 03.
    2021. november 17.
    2021. december 01.
    2022. január 12.

Az első osztályba jelentkezés lépései

1/ Jelentkezési lap kitöltése

A 2022/23-as tanév első osztályába a jelentkezéseket 2022. január 26-ig tudtuk fogadni.

2/ Ismerkedő kérdőív

A jelentkezési lapot beadó szülőket megkérjük egy ismerkedő online kérdőív kitöltésére. A kérdőívhez a linket emailben küldjük a jelentkezés után azonnal. Kérjük figyeljék a bejövő emaileket! A kérdőívek kitöltésének a határideje: január 26.

3/ Családi bemutatkozó videó

A járványhelyzetben alternatív módokat kellett kitaláljunk az ismerkedésre: megkérjük az ismerkedő kérdőívünket kitöltő családokat, hogy mutatkozzanak be nekünk egy 2-3 perces videó üzenetben. A videó linkjét január végéig kérjük elküldeni Wohner Györgyinek.

4/ Kopogtató foglalkozás

Az ismerkedő kérdőívet kitöltő családokat meghívjuk kopogtató foglalkozásainkra, ahol a gyerekek csoportban kapnak feladatokat, és megismerik a leendő tanítóikat. Sajnos idén nagyon bizonytalan, hogy lesz-e lehetőségünk kopogtató foglalkozásokat tartani. A járványhelyzet függvényében tudunk majd erről dönteni és kb. 2 héttel előre tudjuk majd jelezni a lehetőséget a családoknak. A kopogtató foglalkozásokon a részvétel nem kötelező, de jó lehetőség egymás megismerésére.

5/ Ismerkedő játék 2022. január 8. és február 12.

Az ismerkedés szerves része a gyermek megfigyelése csoportos helyzetben. Ahogy az elmúlt évben, így idén is a biztonság a legfontosabb, így most is csak kis csoportokban fogunk találkozni a jelentkezőkkel egy ismerkedő játék keretében. A két dátum közül az egyikre fogjuk meghívni az elsőbe jelentkező gyerekeket. Az ismerkedő játék során figyeljük a gyerekek viselkedését, választásait, reakcióikat a nagyobb gyerekek kezdeményezéseire. Az első osztály felvételében részt vesznek a leendő osztálytanító(k), az iskola pszichológusa, logopédusa és egy-két tanító, köztük lehetőleg egy fejlesztő pedagógus. Egy korábbi ismerkedő játékunkról itt olvashat részleteket.

6/ Döntés a felvételről 2022. február 26-ig

Ez után az aránylag hosszú folyamat után kell képesnek lennie a családnak arra, hogy jelentkezési igényét megerősítse vagy visszavonja. Az ismerkedő folyamatban részt vesz az iskola két tanítója, a leendő elsős tanítók és az iskola logopédusa. Az ismerkedés során elsősorban azt tekintjük meghatározónak, hogy a család egésze hogyan viszonyul szemléletünkhöz, pedagógiai elképzeléseinkhez. Célunk, hogy heterogén, csoportként együttműködni képes osztályokat hozzunk létre. A felvételről a tantestületi műhely tagjai döntenek.

Jelentkezés felsőbb osztályba

Más iskolákból minden évfolyamra folyamatosan fogadunk új jelentkezőket, amennyiben van szabad helyünk. Jelenleg a járványhelyzet miatt az ismerkedési folyamat szünetel. Amint újra tudunk gyerekeket fogadni jelentkezünk.

A felsőbb évfolyamokban a gyerekek felvételéről az osztályfőnökök döntenek. Először egy ismerkedő beszélgetést szerveznek, aztán kérjük, hogy a gyermekük töltsön el nálunk egy próbahetet. Fontos, hogy ez alatt az idő alatt kölcsönösen megismerjük egymást, hogy kiderüljön hogyan fogunk tudni majd együttműködni. Mindez a folyamat akkor indul el, ha az adott osztályban van felvétel. Érdeklődését az online jelentkezési lap kitöltésével itt tudja jelezni.

Átjárhatóság

Alsó tagozaton a hozzánk átjelentkező gyerekeknek van lehetőségük arra, hogy az képességeik szerint haladjanak. Iskolánkban a Nemzeti Alaptanterv szerint folyik az oktatás, ami támogatja az átjárhatóságot. Fontos, hogy folyamatos párbeszéd legyen az iskola és a szülők között, így mindig lehetősége van a tanárnak meghatározni, hogy véleménye szerint hol áll a gyerek a tananyag tekintetében.

Beilleszkedés

A 4. osztály után érkező újak számára megkönnyítheti a belépést, hogy egy viszonylag átmeneti időszak következik. Az új diákok beilleszkedése felsőbb osztályokba nagyobb problémát okozhat, hiszen minél hosszabb időt töltött a gyerek a hagyományos iskolában, általában annál nehezebb beszoknia az új rendbe. A felső tagozatba érkezők számára a lineáris tananyag elrendezés megkönnyíti a csatlakozást, időt hagy számunkra a részletezőbb, elmélyültebb megközelítésre, ezt könnyebb elsajátítania a hozzánk később érkezőknek is.

Sikeres középiskolai felvételi
A 7-8. évfolyamunk célja, hogy a gyerekek sikeresen felkészüljenek a felvételire, és a középiskolai életre.

A két felvételi tantárgyra kiemelt figyelmet fordítunk a két tanév során, magyarból és matematikából heti 5 tanórát tartunk, részben képesség szerinti csoportbontásban. Tanórákba beépítjük a felvételi felkészítést a teljes 7-8. évfolyam során, az elmúlt évek felvételi feladatait is gyakoroljuk a tantárgyi anyagba ágyazva. A szaktárgyi elméleti anyagokat egyéni kutatási feladatokkal és olyan művészeti eszközökkel dolgozzuk fel, mint a dráma, a film és a képzőművészet.

A tananyag megtanulása mellett hangsúlyt fektetünk a kommunikációs készség és az együttműködési képesség fejlesztésére is. Foglalkozunk tanulásmódszertannal. Emelt szintű angol, komplex tudományos óra, egyéni prezentációk, projektek és kirándulások gazdagítják a programot. Tanulási stratégiákat tanítunk. Az önálló munkát és a csapatmunkát egyaránt támogatjuk. Ez a tevékenységközpontú feldolgozás segít rutint szerezni abban, hogy a lexikai tudást a tanulóink vissza tudják adni, el tudják mondani, önmagukat ki tudják fejezni.