Felvétel
Rogers Óvoda

Felvételi szempontok

Olyan családokat keresünk, ahol a szülőknek a nevelésről vallott nézetei közel állnak a miénkhez. Ahol a szülők - az együttműködés érdekében - tudnak időt és energiát szánni arra, hogy sok mindent beépítsenek szemléletükbe az óvodában tapasztaltakból.

Óvodánk létszáma

Az óvodánkba felvehető gyerekek létszáma 30 fő. Két vegyes életkorú csoportunkban együtt játszanak kisebb és nagyobb gyerekek.

Felvétel év közben

A hivatalos óvodai beiratkozáson túl óvodánkban folyamatos a felvétel, amennyiben van szabad hely. Óvodánkba összesen 30 kisgyerek tud járni. Amennyiben ennél kevesebb létszámmal indul az év, akkor van lehetőségünk év közben is felvenni kisgyereket. A nevelési év közben jelentkező családoknak egy próbahetet kínálunk fel. Ez alatt az egy hét alatt a gyermek először szülővel, később szülő nélkül megismerkedhet a szokásainkkal, a szülők gyakorlatban láthatják az alapvető nevelési elveinket, részt vehetnek a felkínált programjainkban. A felvételről ezután közösen döntünk.

További információk a jelentkezéssel kapcsolatban

Wohner Györgyi iskolatitkárunk szívesen áll az érdeklődők rendelkezésére, munkanapokon 8:30-15:00 óráig a +36 1 209-3609-es telefonszámon.

A Rogers Óvoda felvételi folyamata - 2020/21 óvodai év

1 - Nyílt napok

Nyílt napot két alkalommal szervezünk az óvodai év során - 2020. március 11 és 18-án.

Óvodánkba a felvételt megelőzi egy ismerkedési folyamat, melynek célja egymás kölcsönös megismerése. Az érdeklődő szülőknek személyes találkozókat biztosítunk a nyílt napjainkon, ahol betekinthetnek az óvodánk életébe, megismerkedhetnek a leendő óvodapedagógusokkal és igyekszünk minden felmerülő kérdésre választ adni.

Nyílt napjainkon a részvételi létszám korlátozott, a jelentkezőket érkezési sorrendben osztjuk be a különböző dátumokra. Az érdeklődők nagy száma miatt a nyílt napjainkra előzetes bejelentkezést kérünk, amit online tehet meg itt.

A Nyílt napok programja

Ezen a napon rövid tájékoztató keretében bemutatjuk az óvodánkat, lehetőséget biztosítunk a foglalkozások és a szabad játék megtekintésére, illetve kötetlen beszélgetésre. A szülőket 9 órára várjuk.

09:00 - 9:30 köszöntő, bemutatkozás, általános tájékoztató
09:30 - 10:00 csoportlátogatás
10:00 - 11:10 beszélgetés a látottakról, hallottakról

2 - Jelentkezési lap kitöltése

A 2020/21 óvodai évre 2020. március 29. a jelentkezési határidő.

A jelentkezési lapot kitöltőknek elküldünk egy családi kérdőívet, amit 2020. március 29-ig kérünk vissza.

3 - Online felvételi folyamat

A járványhelyzet sajnos nem teszi lehetővé a személyes találkozót a családokkal ezért arra kérjük majd őket, hogy egy online felvételi folyamatban vegyenek részt.

4 - Döntés a felvételről

A felvételi folyamatban és a döntésben részt vesznek az óvodánk részéről óvodapedagógusok, az intézmény vezetője, óvodapszichológusa és logopédusa. Célunk jól működő csoportok létrehozása, és az Óvodánk szemléletével azonosulni tudó, hozzánk hasonló nevelési elveket valló családokkal együtt dolgozni.

Beszoktatás

A beszoktatás nálunk nem hagyományos módon folyik. Mivel a gyermek érzelmi kötődése az édesanyához a legerősebb, ezért mindaddig várjuk a szülők együttműködő segítségét jelenlétükkel, amíg azt a gyermekük igényli. Hisszük, hogy csak ezzel a fajta kölcsönös együttműködéssel lehet a gyermek szellemi, testi és lelki fejlődését biztosítani. Tapasztalatunk szerint a beszoktatás időtartama változó lehet, volt olyan kisgyermek, aki egy nap után kérte anyukáját, menjen haza, de volt arra is példa, hogy több mint egy hónapig igényelte a gyermek anyukája bátorító jelenlétét az óvodában.

Óvónőink írnak a beszoktatásról:

Rogers blog