Felvétel
Rogers Óvoda

Felvételi szempontok

Olyan családokat keresünk, ahol a szülőknek a nevelésről vallott nézetei közel állnak a miénkhez. Ahol a szülők - az együttműködés érdekében - tudnak időt és energiát szánni arra, hogy sok mindent beépítsenek szemléletükbe az óvodában tapasztaltakból.

Óvodánk létszáma

Az óvodánkba felvehető gyerekek létszáma 30 fő. Két vegyes életkorú csoportunkban együtt játszanak kisebb és nagyobb gyerekek.

Felvétel év közben

A hivatalos óvodai beiratkozáson túl óvodánkban folyamatos a felvétel, amennyiben van szabad hely. Óvodánkba összesen 30 kisgyerek tud járni. Amennyiben ennél kevesebb létszámmal indul az év, akkor van lehetőségünk év közben is felvenni kisgyereket. A nevelési év közben jelentkező családoknak egy próbahetet kínálunk fel. Ez alatt az egy hét alatt a gyermek először szülővel, később szülő nélkül megismerkedhet a szokásainkkal, a szülők gyakorlatban láthatják az alapvető nevelési elveinket, részt vehetnek a felkínált programjainkban. A felvételről ezután közösen döntünk.

További információk a jelentkezéssel kapcsolatban

A Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány és az általa működtetett Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola az óvodai, iskolai felvételt, illetve a tanulói jogviszony és az óvodai elhelyezés fenntartását fizetési kötelezettséghez köti, ennek részleteit a fizetési kötelezettségekről szóló szabályzatban foglaltuk össze.

Wohner Györgyi iskolatitkárunk szívesen áll az érdeklődők rendelkezésére, munkanapokon 8:30-15:00 óráig a +36 1 209-3609-es telefonszámon.

A Rogers Óvoda felvételi folyamata

1 - Nyílt napok

Nyílt napot két alkalommal szerveztünk az óvodai év során - 2024. március 5-én és 12-én.

Óvodánkba a felvételt megelőzi egy ismerkedési folyamat, melynek célja egymás kölcsönös megismerése. Nyílt napjainkon az érdeklődő szülők betekinthetnek az óvodai életbe, megismerkedhetnek a leendő óvodapedagógusokkal és igyekszünk minden felmerülő kérdésre választ adni.

Nyílt napjainra előzetes bejelentkezést kérünk.

A Nyílt napok programja

Ezen a napon rövid tájékoztató keretében bemutatjuk az óvodánkat, lehetőséget biztosítunk a kötetlen beszélgetésre.

09:00 - 09:30 köszöntő, bemutatkozás, általános tájékoztató
09:40 - 10:00 óvodai foglalkozás látogatása
10:00 - 11:00 kötetlen beszélgetés a látottak, hallottak alapján
  • Regisztráció
  • Nyílt Nap
  • 2024. március 5.
    2024. március 12.

2 - Jelentkezési lap kitöltése

A 2024/25 óvodai évre a jelentkezéseket március 18-ig tudtuk fogadni. Jelenleg az év közbeni jelentkezés is szünetel mert nincs szabad helyünk.

3 - Családi kérdőív

A jelentkezési lapot kitöltőknek elküldünk egy családi kérdőívet, amit kérünk 2 héten belül kitölteni, de legkésőbb 2024. március 22-ig.

4 - Ismerkedő játék 2024. április 8. vagy 11.

A családi kérdőívet kitöltőket megkérjük majd, hogy jöjjenek el egy ismerkedő játékra, ahol együtt játszunk a gyerekekkel és beszélgetünk a szülőkkel. Kíváncsiak vagyunk, hogyan tudunk kapcsolódni, hogyan érzik magukat a gyerekek az óvodai keretek között.

5 - Döntés a felvételről 2024. április 19-ig

A felvételi folyamatban és a döntésben részt vesznek az óvodánk részéről óvodapedagógusok, az intézmény vezetője, óvodapszichológusa és logopédusa. Célunk jól működő csoportok létrehozása, és az Óvodánk szemléletével azonosulni tudó, hozzánk hasonló nevelési elveket valló családokkal együtt dolgozni.

  • Jelentkezési lap
  • Rogers Óvoda

Beszoktatás

A beszoktatás nálunk nem hagyományos módon folyik. Mivel a gyermek érzelmi kötődése az édesanyához a legerősebb, ezért mindaddig várjuk a szülők együttműködő segítségét jelenlétükkel, amíg azt a gyermekük igényli. Hisszük, hogy csak ezzel a fajta kölcsönös együttműködéssel lehet a gyermek szellemi, testi és lelki fejlődését biztosítani. Tapasztalatunk szerint a beszoktatás időtartama változó lehet, volt olyan kisgyermek, aki egy nap után kérte anyukáját, menjen haza, de volt arra is példa, hogy több mint egy hónapig igényelte a gyermek anyukája bátorító jelenlétét az óvodában.

Óvónőink írnak a beszoktatásról:

Rogers blog