Felvétel
Rogers Óvoda

Felvételi szempontok

Olyan családokat keresünk, ahol a szülőknek a nevelésről vallott nézetei közel állnak a miénkhez. Ahol a szülők - az együttműködés érdekében - tudnak időt és energiát szánni arra, hogy sok mindent beépítsenek szemléletükbe az óvodában tapasztaltakból.

Óvodánk létszáma

Az óvodánkba felvehető gyerekek létszáma 30 fő. Két vegyes életkorú csoportunkban együtt játszanak kisebb és nagyobb gyerekek.

Felvétel év közben

A hivatalos óvodai beiratkozáson túl óvodánkban folyamatos a felvétel, amennyiben van szabad hely. Óvodánkba összesen 30 kisgyerek tud járni. Amennyiben ennél kevesebb létszámmal indul az év, akkor van lehetőségünk év közben is felvenni kisgyereket. A nevelési év közben jelentkező családoknak egy próbahetet kínálunk fel. Ez alatt az egy hét alatt a gyermek először szülővel, később szülő nélkül megismerkedhet a szokásainkkal, a szülők gyakorlatban láthatják az alapvető nevelési elveinket, részt vehetnek a felkínált programjainkban. A felvételről ezután közösen döntünk.

További információk a jelentkezéssel kapcsolatban

Wohner Györgyi iskolatitkárunk szívesen áll az érdeklődők rendelkezésére, munkanapokon 8:30-15:00 óráig a +36 1 209-3609-es telefonszámon.

A Rogers Óvoda felvételi folyamata

1 - Nyílt napok

Nyílt napot két alkalommal szervezünk az óvodai év során - 2022. március 1 és 10-én.

Óvodánkba a felvételt megelőzi egy ismerkedési folyamat, melynek célja egymás kölcsönös megismerése. Az érdeklődő szülőknek idén a járványhelyzet miatt online találkozót tudunk biztosítani a nyílt napjainkon, ahol betekinthetnek az óvodai életbe, megismerkedhetnek a leendő óvodapedagógusokkal és igyekszünk minden felmerülő kérdésre választ adni.

Nyílt napjainra előzetes bejelentkezést kérünk, amit itt tehet meg online. Az esemény előtt a jelentkezőknek emailben küldünk egy Google Meet linket, amivel be tudnak majd csatlakozni a videóhívásba.

A Nyílt napok programja

Ezen a napon rövid tájékoztató keretében bemutatjuk az óvodánkat, lehetőséget biztosítunk a kötetlen beszélgetésre. A videóhívást 13:30 órakor fogjuk kezdeni.

13:30 - 14:00 köszöntő, bemutatkozás, általános tájékoztató
14:00 - 15:00 kötetlen beszélgetés

2 - Jelentkezési lap kitöltése

Kérjük, hogy minél hamarabb adják be a jelentkezést! A jelentkezéseket a 2022/23 óvodai évre legkésőbb 2022. március 14-ig tudjuk fogadni.

3 - Családi kérdőív

A jelentkezési lapot kitöltőknek elküldünk egy családi kérdőívet, amit 2022. március 27-ig kérünk vissza.

4 - Családi bemutatkozó videó

A járványhelyzet idén megnehezíti az ismerkedést a jelentkező családokkal. Megkérjük az ismerkedő kérdőívünket kitöltő családokat, hogy mutatkozzanak be nekünk egy 2-3 perces videó üzenetben. Ennek határideje 2022. március 27.

5 - Döntés a felvételről 2022. április 14-ig

A felvételi folyamatban és a döntésben részt vesznek az óvodánk részéről óvodapedagógusok, az intézmény vezetője, óvodapszichológusa és logopédusa. Célunk jól működő csoportok létrehozása, és az Óvodánk szemléletével azonosulni tudó, hozzánk hasonló nevelési elveket valló családokkal együtt dolgozni.

Beszoktatás

A beszoktatás nálunk nem hagyományos módon folyik. Mivel a gyermek érzelmi kötődése az édesanyához a legerősebb, ezért mindaddig várjuk a szülők együttműködő segítségét jelenlétükkel, amíg azt a gyermekük igényli. Hisszük, hogy csak ezzel a fajta kölcsönös együttműködéssel lehet a gyermek szellemi, testi és lelki fejlődését biztosítani. Tapasztalatunk szerint a beszoktatás időtartama változó lehet, volt olyan kisgyermek, aki egy nap után kérte anyukáját, menjen haza, de volt arra is példa, hogy több mint egy hónapig igényelte a gyermek anyukája bátorító jelenlétét az óvodában.

Óvónőink írnak a beszoktatásról:

Rogers blog