Projektek
Rogers Iskola

Csatlakoztunk a Code.org nevű non-profit szervezet kapmányához.

A Code.org a számítástechnika oktatásának a támogatását tűzte ki célul. 2013 végén országos kampányt indítottak általános iskolák számára Amerikában. A kezdeményezés, ami az "Hour of Code" nevet kapta, arra kérte az iskolákat, a tanárokat és a szülőket, hogy csatlakozzanak a Computer Science oktatási héthez, aminek célja a számítógépes programozás oktatása. A kezdeményezés támogatói között van több szervezet és magánszemély, köztük a Google, a Microsoft, az Amazon, az Apple, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Világszerte több mint 10 millió diák tanult programozni, a programhoz a Rogers Iskola is csatlakozott. A programról további információ és ingyenes oktató anyagok elérhetőek a code.org és a csedweek.org oldalakon.

A Computer Science Education Week (CSEdWeek) egy évente megrendezésre kerülő rendezvény, ami a gyerekek és felnőttek, sőt idősek körében kívánja népszerűsíteni a programozást. A program lényege, hogy a december 9-15. közötti héten egy órát mindenki foglalkozzon számítástechnikával. Ehhez biztosítanak nagyszámú online feladatot, videót, bemutatót.  

Számos híresség támogatja a kezdeményezést és egyetértenek abban, hogy a számítástechnika ma és a jövőben méginkább, az egész életünket átjárja - a gyártás, a kereskedelem, a művészetek, az egészségügy, a pénzügyi szolgáltatások és sok más területen - és ez a tudás alapvető elvárás lesz a munkaerő piacon.  

A Rogers Iskola is úgy döntött, hogy idén első alkalommal csatlakozik ehhez a programhoz. A kicsiknek Klári tartott számítógépet nem igénylő feladatokat, a matekórákba beágyazva. A nagyok informatika órán próbálhatták ki a code.org által ajánlott feladatatokat Janó segítségével.  

Az alsósok óratervét itt nézhetik meg.

1
2
3

További cikkek

Ünnepek

Az ünnepeink adják az életünk kereteit, fontos szerepük van a közösségépítés szempontjából. A tanév mindegyik szakaszát egy-egy ünneppel zárjuk.

 
Tovább

Kultúrkör

Az alsó osztályokban a hagyományos tantárgyakon kívül egy-egy különböző kultúra szimbólumaival, szokásaival, hagyományaival ismerkedünk.

 
Tovább

Óvoda

Színes óvodai életünk projektjei, a közös kirándulások, ünnepeink a gyerekek érdeklődésére és aktivitására helyezik a hangsúlyt.

 
Tovább

Táborok

Az erdei iskola, az év végi tábor és az osztálykirándulások, túrázások, gyakran a szülőkkel együtt, a tantervünk szerves részét képezik.

 
Tovább

Témanap

Diákjaink vegyes korú csoportokban, különféle művészeti ágakban egy előre megadott témát dolgoznak fel sokféle megközelítésben.

 
Tovább

Projektek

A projektek a tanulás-módszertani technikák elsajátítására, kipróbálására adnak lehetőséget. Fejlesztik a kreativitást és a szervezőkészséget is.

 
Tovább