Ünnepeink
Rogers Iskola

A 23. tanévünket immár egy új szinttel bővülve nyithattuk meg! 

A 2011-es tanévben több fontos változást éltünk meg, ezért szükségessé vált az iskola bővítése. Az a pedagógiai döntés, hogy harmadik osztálytól az angol órák egy részét csoportbontásban anyanyelvi tanárral tartjuk, több kiscsoportos oktatásra alkalmas terem kialakítását tette szükségessé. 

Sok új család jelentkezett hozzánk a felsőbb évfolyamokba is, így a kisebb termeinket kinőttük. Fontossá vált, hogy újabb nagy tantermeket rendezzünk be a bővülő osztályaink számára, ezért a már jól ismert 2 régi emeletünket is átalakítottuk, felújítottuk. Egy új, korszerűbb informatika termet és egy tankonyhát is kialakítottunk. 

Az évnyitó ünnepségen teltház volt az udvaron köszönhetően a rengeteg új családnak és a sok régi Rogerses diáknak, akik máig visszajárnak hozzánk. 

Izgatottan vonultak ki az ünnep legfontosabb szereplői; a kis elsősök. A többi osztály által készített mozgó, éneklő, zümmögő kapukon át érkeztek meg az udvarra, az út végén a 7-8. osztályos nagy lányok, fiúk a hátukon vitték vagy kézen fogva kísérték helyükre a kicsiket. Ezután következett a meglepetés: a nagyobb osztály gyerekei egy-egy rövid előadás keretében adták át a maguk által készített kedves, hasznos ajándékokat az elsősöknek. 

Az ünnepet a gyertyák meggyújtásával fejeztük be: mindenki kapott egy kis lángot a nagy iskolai gyertyáról, majd a hagyomány szerint idén is a másodikosok adták át a Tudás Lángját az elsősöknek, akik ezzel beálltak az iskolások sorába. Így összeállt a 2012/13 - as csapat. 

Végül felhangzott a minden Rogerses által olyan jól ismert dal:

Úgy néztem magamra mindig,
ahogy csodára nézni illik.
Csodára, az ember fiára.
Kezeire, nyírott hajára.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

További cikkek

Ünnepek

Az ünnepeink adják az életünk kereteit, fontos szerepük van a közösségépítés szempontjából. A tanév mindegyik szakaszát egy-egy ünneppel zárjuk.

 
Tovább

Kultúrkör

Az alsó osztályokban a hagyományos tantárgyakon kívül egy-egy különböző kultúra szimbólumaival, szokásaival, hagyományaival ismerkedünk.

 
Tovább

Óvoda

Színes óvodai életünk projektjei, a közös kirándulások, ünnepeink a gyerekek érdeklődésére és aktivitására helyezik a hangsúlyt.

 
Tovább

Táborok

Az erdei iskola, az év végi tábor és az osztálykirándulások, túrázások, gyakran a szülőkkel együtt, a tantervünk szerves részét képezik.

 
Tovább

Témanap

Diákjaink vegyes korú csoportokban, különféle művészeti ágakban egy előre megadott témát dolgoznak fel sokféle megközelítésben.

 
Tovább

Projektek

A projektek a tanulás-módszertani technikák elsajátítására, kipróbálására adnak lehetőséget. Fejlesztik a kreativitást és a szervezőkészséget is.

 
Tovább