Ünnepeink
Rogers Iskola

Nagy öröm volt végignézni a gyerekek alkotásait.

A Rogers Napok a tanév vége felé szervezett 3 napos programsorozat, melyben a legkülönbözőbb programokon -kiállítások, kézműves foglalkozások, sportversenyek, színi előadások, táncfoglalkozás, stb.-, oszthatják meg és mérhetik össze tudásukat az iskola polgárai. Már hagyomány nálunk, hogy kiállítást rendezünk a gyerekek év közben készült alkotásaiból.

Az elsősöknél a falakon a tanév két legnagyobb projektjének az alkotásai voltak láthatók: a mese projekt kerek meseerdői, mesemadarai és sok színes üveghegy, illetve a közlekedés projekt keretében tervezett városi úthálózat és a jövő közlekedési eszközei.

A második osztály is nagyon gazdag kiállítást épített. Noé bárkáját közösen csinálták, először a bárkát alkották meg, aztán együtt döntötték el, hogy ki milyen állatot készít majd és azok hova kerülnek a képen. A másodikosok kiállítása a zsidó kultúrkört is bemutatta, ennek keretében rajzolták meg a Szukot ünnepi sátrakat. A Naprendszerről is készítettek az év során kiselőadásokat, a bemutató anyagok is a kiállításuk részét képezték, a kedvenc projektjük keretében készített vulkánokkal együtt.

A harmadikosokkal azokra a a kérdésekere kutatjuk a választ, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, milyen volt a honfoglalás előtti hitvilágunk, honnan ered számos ma is élő szokásunk, ünnepünk, énekünk, szófordulatunk? A Gyömbér osztályban egy jurta állt a sarokban és szép nemezképek díszítették a falakat. A Méz osztály termében álló jurtát a gyerekek építették Gyuri és Debi segítségével. Fúrtak, faragtak, a bejáratot saját nyomdával készült mintákkal díszítették. Honfoglalás kori szép ékszereket is kiállítottak.

A negyedik osztály kiállításának témája a görög kultúrkör volt. Az osztálytermükben az ókori görög életről láthattunk kutatásokat, vázarajzok, pajzsok, ruhák, oszlop tervek, színházi maszkok jelentek meg a falakon.

Az ötödikesek idén az ókori Keletről, az egyiptomi kultúráról tanultak. Ehhez kapcsolódóan készültek az óriási egyiptomi istenszobor fejek, amiket az osztályuk előtt a folyosón csodálhattunk meg.

A Zöldek osztálytermébe mindenképpen érdemes volt ellátogatni. Az egri vár alaprajzát csodálhattuk meg. A gyerekek még nagyon sokféleképpen feldolgozták az Egri Csillagok történetét, készültek valós és elképzelt elemeket tartalmazó leírások az ostromról, makettek, egy számítógépes játék és egy Kahoot kvíz is. Az tanév során tanultak a székelyek 16. századtól kezdve folyamatosan jegyzőkönyvbe foglalt falutörvényeiről, amik magas színvonalú gazdálkodási rendszerrel biztosították hatalmas közösségi erdőségeik védelmét és regenerációs képességét, felelősnek mondván magukat abban, hogy az elődeiktől rájuk hagyott örökséget unokáiknak megőrizzék. Ez annyira inspirálta a Zöldeket, hogy megalkották a saját falutörvényeiket.

A Kékek a mestermunkáikat állították ki. Ez az első hat év lezárása, melyben képet kaphatnak magukról is a kutatás, megírás, összeállítás, formába öntés terén. Mindenki arról a témáról írt, ami őt a legjobban érdekelte. Idén is nagyon szerteágazó témákról hallhattunk előadásokat, például a vadászrepülőgépekről, a youtube-ról, a sárkányhajózásról, különböző állatokról mint kutyák, királypiton és Sunny a ló, és volt, aki egy kártyajátékot készített és mutatott be.

A hetedikesek egy képzeletbeli világot festettek közösen a falra az osztályukban, 3 hónapig dolgoztak rajta. Amikor jövőre elballagnak ebből a teremből, az utánuk jövők csinálnak majd helyette egy másikat, amivel ők is egyedivé teszik az osztálytermüket.

A 8. osztályban egy űr installáció fogadta a Rogers Napok kiállítás látogatóit.

Ezzel zártuk a év tanulós részét, mert ez után lelkesen készültünk az év végi táborra.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

  További cikkek

Ünnepek

Az ünnepeink adják az életünk kereteit, fontos szerepük van a közösségépítés szempontjából. A tanév mindegyik szakaszát egy-egy ünneppel zárjuk.

 
Tovább

Kultúrkör

Az alsó osztályokban a hagyományos tantárgyakon kívül egy-egy különböző kultúra szimbólumaival, szokásaival, hagyományaival ismerkedünk.

 
Tovább

Óvoda

Színes óvodai életünk projektjei, a közös kirándulások, ünnepeink a gyerekek érdeklődésére és aktivitására helyezik a hangsúlyt.

 
Tovább

Táborok

Az erdei iskola, az év végi tábor és az osztálykirándulások, túrázások, gyakran a szülőkkel együtt, a tantervünk szerves részét képezik.

 
Tovább

Témanap

Diákjaink vegyes korú csoportokban, különféle művészeti ágakban egy előre megadott témát dolgoznak fel sokféle megközelítésben.

 
Tovább

Projektek

A projektek a tanulás-módszertani technikák elsajátítására, kipróbálására adnak lehetőséget. Fejlesztik a kreativitást és a szervezőkészséget is.

 
Tovább