Témanapok
Rogers Iskola

Idei első témanapunkon József Attila versét négy különböző művészeti ág keretében értelmezték, és élték át a gyerekek. 

Meghallgattuk a verset megzenésített formában, a Kaláka és Palya Bea előadásában. Próbáltuk értelmezni, miért is következett be a tűz, mit tett a fejedelem, és hogyan hatott ez a népre. Elmeséltük a történetet saját szavainkkal.  

József Attila: Indiában, hol éjjel a vadak  

Indiában, hol éjjel a vadak
zöld szeme cikkan át a dzsungelen,
mikor dédapa is kicsi volt még,
élt egy nagy fejedelem.  

Parancsot adott, büszkét, szigorút:
"Fogjon mindenki szerszámot! Oda,
hol a lombzenére táncot lejt a hold,
épüljön hétszáz ékes palota!"  

Hétszáz ékes palota közé
kincstárat vasból rakatott
s a napot akarta ráveretni,
mint óriás, tüzes lakatot.  

Hiába szörnyedt el a nép
s kérlelték vének és papok:
"Ami égi, ne hozd a földre!
"A kapu pántja kérte a napot.  

Feszült létra a felhő szélihez.
Megbillent az; a létra leszakadt.
Fogtak sasokat könnyü szekérbe.
A hámot szétszedték dalos madarak.  

S míg sürgött irtózva, serénykedett
a dolgos népek megdöbbent zöme,
kisült a vetés, kigyult a város;
kicsordult a nap lángos özöne. 

Mint a zuhatag, hullt alá a tűz.
Állva száradt el a fejedelem.
S a hétszáz palota helyét elfoglalta az
őserdő egy hűvös éjjelen. 

A drámafoglalkozáson megpróbáltuk a helyszínre képzelni magunkat, egy indiai fejedelem palotájába. A gyerekek úgy jártak, mozogtak, mint az általuk képzelt személy, majd tapsra szoborrá dermedtek, és egymás után megszólaltak, elképzelt szerepüknek megfelelően. Ezután jelenetekre bontva adták elő kis csoportokban a vers történetét. Saját életükből hoztak és adtak elő olyan történeteket, amikor rossz vége lett annak, ha valaki olyat tett, amit nem lett volna szabad vagy amit akarata ellenére kellett megtennie. A 7-8.osztály kis csoportokban, a vers mondanivalójából vagy hangulatából kiindulva, verseket írt és az elkészült kis műveket egymásba fonva mondták el. Folytatásul az eredeti verset állóképekkel jelenítették meg a gyerekek. 

A mozgás órán a vers képeit elevenítettük meg zenére saját ötletek alapján. Először eljártuk a palota népének napköszöntő táncát. Azután eljátszottuk, mi történik éjjel a dzsungelben, hogyan ébred fel a természet, milyen módon építették a szolgák a palotát, hogyan nézhetett ki a vasból készült kincstár, miként égette fel a nap a várost. Majd végül: hogyan tért vissza újra az élet a dzsungelbe. 

A vizuális foglalkozáson egy forgatható napkorongot készítettünk, a verszakokhoz illő saját illusztrációinkkal. Továbbá a gyerekek képeket festettek a versről. Sok szép alkotás született. 

A nap végén a tornateremben bemutattuk egymásnak az elkészült alkotásokat. Mindenkinek más-más foglalkozás tetszett, de abban egyet értettek, hogy nagyon jól telt ez a nap. 

1
2
3
 

További cikkek

Ünnepek

Az ünnepeink adják az életünk kereteit, fontos szerepük van a közösségépítés szempontjából. A tanév mindegyik szakaszát egy-egy ünneppel zárjuk.

 
Tovább

Kultúrkör

Az alsó osztályokban a hagyományos tantárgyakon kívül egy-egy különböző kultúra szimbólumaival, szokásaival, hagyományaival ismerkedünk.

 
Tovább

Óvoda

Színes óvodai életünk projektjei, a közös kirándulások, ünnepeink a gyerekek érdeklődésére és aktivitására helyezik a hangsúlyt.

 
Tovább

Táborok

Az erdei iskola, az év végi tábor és az osztálykirándulások, túrázások, gyakran a szülőkkel együtt, a tantervünk szerves részét képezik.

 
Tovább

Témanap

Diákjaink vegyes korú csoportokban, különféle művészeti ágakban egy előre megadott témát dolgoznak fel sokféle megközelítésben.

 
Tovább

Projektek

A projektek a tanulás-módszertani technikák elsajátítására, kipróbálására adnak lehetőséget. Fejlesztik a kreativitást és a szervezőkészséget is.

 
Tovább