Projektek
Rogers Iskola

Egyik kedves ünnepünk a március 15-i megemlékezés. 

A gyerekek nagyon érzékenyek és fogékonyak a forradalom és szabadságharc üzenetére. Legtöbbször valamilyen tevékenyéggel hozzuk közel hozzájuk az eseményeket.  

Idén végigjártuk a pesti és budai forradalmi helyszíneket, tisztelegve a hősök emléke előtt. Reggel a Károlyi-kertben találkoztak az osztályok. Énekeltünk 48-as dalokat, és az ünnepi hangulatot a Himnusz közös megszólaltatása alapozta meg. Majd a gyerekek – Petőfiék forradalmi útvonalát követve – a nevezetes helyszíneket látogatták meg, ahol az eseményekről, épületekről kaptak ismertetést, és érdekes feladatokat oldottak meg. Pefőfiék lakóházánál, a Pilvax kávéháznál, a Landerer nyomdánál, az egyetemeknél, a Nemzeti Múzeumnál tették tiszteletüket tanulóink. A hatodikosok és a nyolcadikosok tovább is léptek, ők a budai részen, a volt Helytartótanácsnál és Táncsics börtönénél idézték meg a forradalmi múltat. Volt ahol a nap hőseinek arcképét kellett kirakni, a Nemzeti dal versszakait sorrendbe tenni, a 12 pontot felolvasni, máshol titkosírást fejteni, totót kitölteni. A szép idő, a kellemes séta, a helyszínek idézete emlékezetessé tette ezt a napot.  

1
2
3
4
5
6
7
8
9

További cikkek

Ünnepek

Az ünnepeink adják az életünk kereteit, fontos szerepük van a közösségépítés szempontjából. A tanév mindegyik szakaszát egy-egy ünneppel zárjuk.

 
Tovább

Kultúrkör

Az alsó osztályokban a hagyományos tantárgyakon kívül egy-egy különböző kultúra szimbólumaival, szokásaival, hagyományaival ismerkedünk.

 
Tovább

Óvoda

Színes óvodai életünk projektjei, a közös kirándulások, ünnepeink a gyerekek érdeklődésére és aktivitására helyezik a hangsúlyt.

 
Tovább

Táborok

Az erdei iskola, az év végi tábor és az osztálykirándulások, túrázások, gyakran a szülőkkel együtt, a tantervünk szerves részét képezik.

 
Tovább

Témanap

Diákjaink vegyes korú csoportokban, különféle művészeti ágakban egy előre megadott témát dolgoznak fel sokféle megközelítésben.

 
Tovább

Projektek

A projektek a tanulás-módszertani technikák elsajátítására, kipróbálására adnak lehetőséget. Fejlesztik a kreativitást és a szervezőkészséget is.

 
Tovább