Projektek
Rogers Iskola

A Rogers napok egyik délelőttjén szoktuk megrendezni a futkosót.

A futkosó az év végi táborunk témájának előkészítése.  

Nálunk a Rogersben fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ne csak a saját korcsoportjukkal találkozzanak a tanulás során. A vegyes korú csoportokban egészen más szociális kompetenciát (pl.: más életkorban meglévő képességek megismerése, segítségnyújtás és-elfogadás) lehet erősíteni, ezért az olyan programokon, mint a futkosó vegyes csoportban dolgoznak a gyerekek. Az idei táborunk témája a játékok, ennek megfelelően a futkosó állomásai is különböző csoportban vagy párban megoldható feladatok, kihívások elé állították a diákokat. Játszottak a gyerekek sárkányvadászatot, nepáli játékokat, magyar népi játékokat, fűzőcskefogót, mozgásos mondókákat, zsinóros akadálypályát, kaktusz fogót, amőbát.  

1
2
3
4
5
6

További cikkek

Ünnepek

Az ünnepeink adják az életünk kereteit, fontos szerepük van a közösségépítés szempontjából. A tanév mindegyik szakaszát egy-egy ünneppel zárjuk.

 
Tovább

Kultúrkör

Az alsó osztályokban a hagyományos tantárgyakon kívül egy-egy különböző kultúra szimbólumaival, szokásaival, hagyományaival ismerkedünk.

 
Tovább

Óvoda

Színes óvodai életünk projektjei, a közös kirándulások, ünnepeink a gyerekek érdeklődésére és aktivitására helyezik a hangsúlyt.

 
Tovább

Táborok

Az erdei iskola, az év végi tábor és az osztálykirándulások, túrázások, gyakran a szülőkkel együtt, a tantervünk szerves részét képezik.

 
Tovább

Témanap

Diákjaink vegyes korú csoportokban, különféle művészeti ágakban egy előre megadott témát dolgoznak fel sokféle megközelítésben.

 
Tovább

Projektek

A projektek a tanulás-módszertani technikák elsajátítására, kipróbálására adnak lehetőséget. Fejlesztik a kreativitást és a szervezőkészséget is.

 
Tovább