Szakmai blog
Rogers Iskola és Óvoda

A Magyar Hospice Alapítvány és a Rogers Iskola együttműködése

A Hospice mozgalom filozófiája alapján, kidolgoztunk egy szociális kompetencia fejlesztését célzó pedagógiai programot. A képzés célja a pedagógusok szemléletformálása, a szociális kompetencia fogalmának és tartalmának tisztázása a nemzetközi Hospice mozgalom társadalmi üzenetének bemutatása segítségével.

Mi is csatlakoztunk a Magyar Hospice Alapítvány által szervezett Méltóság Mezeje Programhoz. A kezdeményezés a nárcisz szimbólumhoz kapcsolódó eseményekkel hívja fel a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás szükségességére és arra, hogy az emberi méltóság életünk végéig megőrizhető és meg is kell őrizni azt.

A programhoz kapcsolódva iskolánkkal évente részt veszünk a nárcisz virághagyma ültetésen. Igyekszünk a gyerekeknek megfogható, érthető párhuzamot mutatni egy növény fejlődése és az emberi élet folyamata között. Ennek a folyamatnak a végigkísérése számos érték és gondolat közvetítésre ad lehetőséget.

A virághagyma ültetéseken túl kidolgoztunk egy olyan programot, amely a gyerekekhez közelebb viszi a Hospice által képviselt értékeket figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait. Azt szeretnénk, ha a gyerekek megértenék és gyakorolnák is azt, hogy a szeretet egymás iránt, közvetlen környezetük, a beteg elesett, sérült emberek iránt elengedhetetlen része életüknek. Első lépésben végiggondoltuk, hogy melyek azok a gondolatok, értékek, amelyek a gyerekeknek bemutathatóak. Ezeket a következőképpen fogalmaztuk meg:

  • Éljük meg az életünk pillanatait!
  • Tudjuk irányítani a saját életünket.
  • Ismerjük meg az érzéseinket, tudjunk velük bánni!
  • Vegyük észre a körülöttünk lévő élőlényeket, és gondozzuk őket!
  • Vegyük észre, hogy hol tudunk segíteni!
  • Tanuljunk meg segítséget adni – és kérni is, elfogadni is! 

Ezután a Rogers Iskola hagyományos témanapjain és projektjein egy-egy témát úgy dolgoztunk fel, hogy ezek az értékek legyenek a középpontban. Komplex témanapunk címe: "Menedék". Ezen kívül számos drámaóra, kutatási-projekt, szövegfeldolgozásra épülő óratervet dolgoztunk és próbáltunk ki.  

A kidolgozás és kipróbálás sikerén felbuzdulva a Magyar Hospice Alapítvány felkérte a Rogers Iskolát, hogy dolgozzon ki egy olyan gyakorlatközpontú pedagógus-továbbképzési programot, melyben a szociális kompetencia fejlesztésének lehetőségeit mutatjuk be az oktatási intézményekben – a nemzetközi Hospice mozgalom szemlélete alapján. A program akkreditációjának szakmai anyagát Lipták Erika írta. Az első két továbbképzés – Budapesten és Debrecenben - remekül sikerült. A képzés során a résztvevőket sokféle feladat elé állítottuk, nagyon közel kerültünk egymáshoz: számos élményt, tapasztalatot megosztottunk egymással. A program részeként a kollégák megismerkedtek a Rogers Iskola projektjeivel, és további óra- és projektterveket dolgoztak ki a saját csoportjaiknak. Ezekkel a „zsákjukban” tértek vissza intézményeikbe, hogy tovább terjesszék azt a nézetet, hogy mindannyian felelősek vagyunk a saját életünkért, egymásért, és a gyermekek is ugyanúgy tudnak tenni másokért, mint a felnőttek.  

Várjuk azoknak a pedagógusközösségeknek a jelentkezését, aki részt vennének a 30 órás akkreditált továbbképzésünkön! A továbbképzést akár a fővárosban, akár vidéken meg tudjuk tartani. Jelentkezni a Rogers Iskola e-mailcímén lehet.

További cikkek