Szakmai blog
Rogers Iskola és Óvoda

Minden tanévben legalább egy tréningnapon veszünk részt.

Az elmúlt 30 évben sikeresen tudtunk a környezeti változásokra gyorsan és helyesen reagálni. Többször költöztünk, minden évben alakítottuk az iskola épületét, folyamatosan megújítjuk az eszközeinket és minden tanévben hatalmas szakmai munkát végzünk annak érdekében, hogy pedagógiai szempontból frissek és relevánsak tudjunk maradni. 1990-től jellemző ránk ez az intenzív pedagógusmunka, aminek eredményeként többek között megszereztük szöveges értékelésünk elismerését és engedélyeztettük a saját kerettantervünket. Az iskolánk egységes szemlétetét és módszertani rendszerét többek között két fontos módon tudjuk biztosítani: az egyik a rendszeres hétfő esti műhely, ahol közösen beszéljük meg a szakmai és intézményi kérdéseket, a másik pedig a szünetekben zajló belső továbbképzési rendszerünk. Minden iskolai szünetben szervezünk legalább egy tréning napot, ami a közös alapokat erősíti. Ezeken különféle témákban dolgozunk, gyakran Dr. Gádor Annával (Panni), az iskola alapítójával, de rendszeresen hívunk meg más trénereket, előadókat is.

Kommunikációs tréning

Egyik ilyen továbbképzésünk alkalmával Panni egy kommunikációs tréninget tervezett számunkra. Ennek során újra végig beszéltük Carl Rogers alapvetéseit a csoportok működéséről, és Thomas Gordon kommunikációs technikáját tanári szempontból. Fontosak nekünk ezek az alkalmak, mert a mindennapokban ritkán van lehetőségünk ilyen mélységben az alapokkal foglakozni, és Panni segítégével mindig egy kicsit mélyebbre jutunk.

Kooperatív tanulásszervezés

Egy másik alkalommal a tantestület úgy döntött, hogy a síszünetben közösen elvégezzük a „Kooperatív tanulásszervezés“ 30 órás módszertani képzést, amit közülünk többen már ismernek, technikáit használják, ráadásul előző évben ennek közös alapjait Pannival már leraktuk. Ez a módszer azért nagyon fontos számunkra, mert a tantárgyi tanulás során is támogatja alapvető elveinket, mint az együttműködés, elfogadás, egyéni felelősségvállalás, segítségnyújtás, kommunikáció fejlesztése és a problémamegoldás. Köszönjük ezt a lehetőséget Márton Andrásnak, aki gyakorlott trénerként és kooperatív tanításban jártas tanárként nemcsak új gondolatokat, technikákat ismertetett meg velünk, de közös élményekkel is építette tanári csapatunkat. Hálásak vagyunk neki ezért az önkéntes felajánlásért.

Projektképzés

Márton Andrással a projektoktatás lehetőségeit, előnyeit, lépéseit és levezetését ismételtük át. Közben újra rácsodálkoztunk arra, hogy ez a módszer, mennyire illeszkedik a rogerses oktatásba, milyen fontos a világ komplex szemlélete és a jelenségek közötti összefüggések bemutatása. Miközben új projekteket terveztünk, mi is megéltük azt a felfedező örömet, ami a gyerekek munkáját is jellemzi a projektek közben. Több iskolai, osztály projektet állítottunk össze, így született meg például az egyik Március 15-i megemlékezésünk programja is.

 

További cikkek