Rogers, az együttműködés, a bizalom és a sokoldalú tudás iskolája

Karrier a Rogersben

A Rogers egy alternatív kerettantervvel működő 8 osztályos általános iskola és óvoda Budapest XI. kerületében. A Rogersben a gyerekek és felnőttek személyes viszonyban vannak egymással és ez legalább olyan fontos eleme az életüknek, mint az, hogy mit kell tanulni. Úgy dolgozunk, hogy az iskolai kötelező anyagon túl, sokszínű és sokszintű, a mindennapok során jól alkalmazható ismerethez jussanak a diákjaink. Olyan iskolát igyekszünk csinálni, ahova a gyerekek szeretnek járni.

Céljaink a kezdetektől változatlanok: olyan fiatalokat akarunk nevelni, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott tudás birtokában, magas szintű szociális kompetenciával, másokkal együttműködve érvényesülnek az életben. 1990-ben indult az első tanév a Rogers Iskolában. Alapításkor a fő célkitűzésünk a megszokott iskolai légkör megváltoztatása volt és ehhez Carl Rogers személyközpontú szemléletében találtunk segítséget. Rogers gondolatai szélesebb érvényű alkalmazását személyközpontú szemléletnek nevezte el, amely ilyen formában már nem csupán módszert, elméleti rendszert jelöl, hanem stílust, szemléletet, megközelítésmódot is.

Három stratégiai alapelvünk - bizalom, együttműködés és sokoldalú tudás - segítségével valósítjuk meg a rogersi szemléletet a mindennapokban.

Mit kínálunk a munkatársainknak?

 • Kínálunk egymást támogató közösséget.
 • Egy szabad légkörű alkotó közeget, ahol te is fontos vagy.
 • Szakmai önállóságot, lehetőséget a továbbfejlődésre.
 • Átlagosnál nagyobb szabadságot a tanítás szervezésében.
 • Minden új kollegánk az első évben egy személyes mentort kap, aki a munkáját segíti.
 • A tantestület heti "Műhely" megbeszélése minden munkatársunknak szakmai támogatást ad.
 • Együttműködés alapján közös döntések az iskola életében.
 • Tanári munkát támogató csapat: iskolatitkár, logopédus, pszichológus, informatikus.
 • Pedagógus bértábla feletti fizetés, elismert és megfizetett plusz munka.
 • Jelentős béren kívüli juttatásokat.

Mit várunk a munkatársainktól?

 • Csapatmunkára nyitott, kreatív, kitartó, jól kommunikáló munkatársat.
 • Módszertanilag sokszínű, a gyerekek kíváncsiságára építő színvonalas tanórákat.
 • Nyitott, támogató kommunikációt a diákokkal, szülőkkel és a kollegákkal.
 • Vegyenek részt aktívan a pedagógus közösség munkájában.
 • Azt várjuk, hogy tudják támogatni a gyerekek önálló kezdeményezéseit, hiszen minden és mindenki lehet a tudás forrása.
 • Legyenek képesek hitelesek maradni minden helyzetben és bízni önmagukban és a csapatban.
 • A nevelőmunka kiindulópontja legyen a gyermekek elfogadása, a beléjük vetett bizalom.

Szeretnél a Rogersben dolgozni? Jelentkezz most, küldd el a részletes szakmai önéletrajzodat, a diplomád másolatát és egy motivációs levelet emailben az allas(kukac)rogersiskola.hu címre. Pályakezdőket és tapasztalt jelentkezőket is várunk.

A kiválasztási folyamatunk

 • A beérkezett pályázatokat értékeljük és minden esetben válaszolunk.
 • Amennyiben pályázatod megfelel az elvárásainknak, a kiválasztási folyamat elkezdődik, aminek első lépése egy csoportos beszélgetés a pedagógusainkkal.
 • Ezután hospitálási lehetőséget ajánlunk fel az iskolánkban vagy az óvodában, hogy jobban megismerhesd a pedagógiai módszerünket.
 • A kiválasztási folyamat utolsó lépéseként egy bemutató foglalkozást kérünk.
 • A döntést a tantestület közösen hozza, amiről telefonon vagy személyesen értesítünk.

Alternatív kerettanterv

A törvényi változások és az új Nemzeti alaptanterv olyan elvárásokat támasztanak az iskolák felé, amelyek megnehezítették volna, hogy a sok tapasztalat alapján hosszú érleléssel kialakított, jól működő pedagógiai rendszerünket változatlan formában használjuk.
Tantestületünk egy éves komoly munkával, sok energiával, kidolgozott egy alternatív kerettantervet, amit a minisztérium is jóváhagyott. Az országban mindösszesen három általános iskolai alternatív kerettantervet engedélyeztek.

Tudjon meg többet kerettantervünkről!

Bemutatkozunk

A budapesti Carl Rogers Óvoda és Általános Iskola bemutatkozó videója. "Hisszük, hogy a sikerhez a legfontosabb a szorongásmentes, bizalomteli légkör, amelyben az ismeretszerzés nem kényszer, hanem örömforrás."

Rogers Iskola és Óvoda

Video :: Miért szeretjük

Alapítványunk

Iskolánk és óvodánk fenntartója a Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány.

Alapítványunk

Németh Kálmán

"2007 óta tanítok itt történelmet (és sok minden mást). Időnként nagyon zavar, hogy az univerzumnak csak egy icipici részét érthetem meg. Ezt a fájdalmat erősen mérsékli, hogy a világ két legszebb és legokosabb kislányának apukája vagyok."

nemeth kalman

Kontár Balázs

"2003 óta vagyok a Rogersben művészettanár és osztályfőnök. Itt úgy taníthatsz és tanulhatsz, hogy közben önmagad maradsz. Ötleteid, kreativitásod szívesen fogadják. Mindenki aki részese, hozzáteszi magát, alakítja az egészet."

Kontár Balázs

Szenttamási Bernadett

"Pályakezdő tanítóként olyan állást szerettem volna, ahol a gyerekek és a tanítók őszinték lehetnek egymással, ahol segítik a munkámat, ahol örülnek az új ötleteknek."

szenttamasi bernadett

Navrasics Judit

"Itt mindent megtaláltam, amire vágytam: értékes emberi kapcsolatokat, egymásra figyelést, önállóságot, együtt fejlődést, izgalmas mindennapokat. Élvezem, hogy itt napról napra több és több lehetek."

navrasics judit