Iskolaszék

Iskolánkban a szülői fórum szerepét az Iskolaszék tölti be. Az Iskolaszék a jogszabályi kereteket figyelembe véve, saját szabályai szerint működik.

Iskolaszék- belső szabályzat:

Célja: tájékoztató, problémafelvető, problémamegoldó, kölcsönös párbeszédnek teret adó fórum.

Időpontja: 6 hetente, az iskolai szünetekhez alkalmazkodva, minden szünet utáni első héten, szerdánként 18h-tól tartja összejöveteleit, aminek időtartamát a témák súlyától függően, 2-3 órában maximáltuk.

Résztvevők: az ülések nyíltak, de döntéshozatalnál csak a szavazattal rendelkező delegáltak szavazhatnak. Az iskola részéről delegált tagok közül 2-3 fő stabil tagja az Iskolaszéknek, míg további tagjai változhatnak a témák függvényében. A nem stabil (tantestületi) tagok esetében, az újonnan jövőt a korábbi Iskolaszéken hozott döntésekről, megvitatott ill. a még vitatandó kérdésekről tájékoztatni kell. Az Iskolaszéken történtekről a részvevő szülők tájékoztatják szülőtársaikat. Az Iskolaszék szülői tagjai maguk helyett delegálhatják (felkérés vagy szavazás- saját szabály szerint) más szülőtársukat, aki szavazattal rendelkezik.

Napirend: az Iskolaszék előre meghatározott napirendi pontok mentén ülésezik. A napirendi pont javaslatokat az iskolaszék koordinátora gyűjti, majd e-mailben továbbítja a tagoknak. A napirendi pont ?lehetőség szerint- csak előkészített téma lehet. Pl. a téma javaslója fogalmazzon meg konkrét problémát, ha lehetséges készítse elő olyan mértékben, hogy érdemi beszélgetést lehessen folytatni. A vitára bocsátott kérdésekben szavazással döntenek a tagok. A szavazás a kérdés milyenségétől függően lehet nyílt, titkos, vagy név szerinti. A szavazati arányoknál az egyszerű többség a mérvadó, azonos számú szavazatoknál az igazgató szavazata a döntő.

Dokumentáció: minden alkalomról készül jegyzőkönyv, a meghozott döntésekről, elvégzendő feladatokról emlékeztető készül, amit az Iskolaszék tagjai e-mailben kapnak meg.

Az Iskolaszékkel kapcsolatos szervezési és egyéb feladatokat (jegyzőkönyv, emlékeztető, napirendi pontok stb.) az Iskolaszék koordinátora látja el. Ezen belső szabályzat meghatározásra került az első újjáalakult Iskolaszéken, 2007.09.24-én. Módosítása készült 2008.11.05. Érvényes visszavonásig

SZJA 1%

Kérjük, hogy amennyiben megtehetik, személyi jövedelemadójuk 1%-át az iskolánknak ajánlják fel, és kérjék meg ismerőseiket is erre.

Alapítványunk neve:
Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány

Székhely:
1113 Budapest, Aga u. 10.

Adószáma:
19022589-1-43

Számlaszámunk:
10402142-22700076-00000000

SZJA 1%-ról rendelkező nyomtatvány letöltése