Like

Bolyai matematika verseny

Minden évben október közepén rendezik meg a Bolyai Matematika Csapatversenyt, amelynek mottója "Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben."

A versenyre rendszeresen nagy kedvvel járunk. Nagyon szeretik a gyerekek. Ennek a versenynek az a különlegessége, hogy négy fős csapatban kell a feladatokat megoldani. A gyerekeink számára ez nem idegen, hiszen az órákon is sokszor dolgozunk csoportban. Jól működnek benne, szívesen próbálgatnak különböző stratégiákat az együtt gondolkodásra. Többször előfordult, hogy egy osztályból több csapat is indult.

Iskolánk a 2012/2013-as tanévben is több csapattal indult a versenyen. A megmérettetés célja a kiírás szerint: Segíteni a diákokat azon képességek kifejlesztésében, hogy közösen, összedolgozva oldjanak meg problémákat. Lehetőséget szeretnénk teremteni arra, hogy átéljék az együttgondolkodás örömét, és a logikus gondolkodás mellett készségeiket közvetlenül is bemutathassák diáktársaik előtt, eközben pedig összemérhessék tudásukat. Nálunk ez egyáltalán nem szokatlan munkaforma. A versenyt nem szoktuk erőltetni, de támogatjuk azokat a gyerekeket, akik érettnek érzik magukat arra, hogy megbirkózzanak a verseny helyzethez kapcsolódó kihívásokkal. A nyolcadikos lányok csapata nagyon szép helyezést ért el, a 10.-ek lettek. Mindenkinek gratulálunk!

2011/2012-es tanévben összesen 7 csapat nevezett, mindenki nagyon lelkes volt és készült a megmérettetésre. A legjobb eredményt a hetedikesek érték el, a 10. helyet tudhatják magukénak.

A legjobb eredményt a 2010/11 tanévben értük el, amikor a hatodikosok csapata a 2. helyen végzett! Ebben az évben két csapattal vettünk részt. A hatodikosokat , Dobrádi Lillát, Krivácsy Annát, Szőke Orsit és Terényi Lilit meghívták az eredményhirdetésre. Az első hat helyezett számára csak ott derülhetett ki, hogy hány pontot szerzett és hányadik helyen végzett. Nagy izgalommal várták, mikor mondják a csapatuk nevét. Évfolyamukon utolsó előttiként hangzott el a Cidrus név, az övék, ami azt jelentette, hogy a második helyen végeztek! Összesen 84 hatodik osztályos csapat vett részt a versenyen, a mieink 119 pontot értek el a 140-ből. Érdekes volt, hogy az első hat helyezett csapat tagjai között rajtuk kívül csak egy lány versenyzett. Lilla, Anna, Orsi és Lili nagyon szorgalmasan készültek, jól tudtak együtt dolgozni. Gratulálunk nekik! Nem csak okosak, de megéreztek valamit a verseny mottójából is: "Az összedolgozás képessége az egyik legnagyobb érték az életben."

2009/2010 tanévben elhoztuk a 6. és 11. helyet.

Kenguru matematika verseny

A Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyt 89 országban azonos időpontban rendezik. A verseny elsődleges célja a matematika népszerűsítése. Mindenki részt vehet, aki szeret gondolkodni, a különböző nehézségű feladatok mindenki számára sikerélményt biztosítanak. Vannak alaptudással megoldható, bemelegítő példák, aztán kisebb ötletet, leleményt, illetve komoly gondolkodást igénylők is.

A feladatsorokat a gyerekek saját iskolájukban, ugyanabban az időben oldják meg országszerte. A verseny végeztével a kódlapokat még aznap postára kell adni, amit aztán a szervezők javítanak, értékelnek.

2018-ban A Rogersből 33 gyerek (10 másodikos, 1 harmadikos, 7 negyedikes, 9 ötödikes és 6 hatodikos) indult. Kisebbek és nagyobbak is lelkesen készültek. Március 20-án délelőtt nagy izgalommal írták meg a feladatsorokat. Örülünk a részvételüknek, eredményeiknek. Különösen büszkék vagyunk az ötödikeseinkre, akik közül négyen bekerültek a megyei 100-ba. Külön gratulálunk az ötödikes Weidner Évának, aki a megyei versenyben 48. helyezést ért el, országosan pedig a 198. helyen végzett 3913 induló közül.

2013-ban az iskolánkból 16 gyerek nevezett. Az 5. osztályból tíz, a 6. osztályból hat gyerek indult, a 8. osztályt Szőke Orsi képviselte. Március 21-én délelőtt került sor a verseny lebonyolítására. A versenyben részt vevő gyerekek külön teremben dolgoztak. Nagy izgalommal láttak neki a feladatok megoldásának. Volt, aki már a verseny közben folyamatosan beírta a kódlapra, amivel elkészült, mások az utolsó percekben összesítették megoldásaikat. Jó volt látni, hogy aki immár harmadszor indult a versenyen, sokkal nagyobb rutinnal osztotta be az idejét.

A megyei versenyben Szőke Orsi a 48., Szőke Andris az 59. helyen végzett. Mindannyiuknak nagyon gratulálunk!