Like

Iskolai szolgáltatások

Tanulási időben térítésmentesen nyújtott szolgáltatások:

Iskolánkban a szellemi fejlődés mellett az egészséges életmódra nevelés és a szabadidős tevékenységek is nagyon fontosak. A testnevelés óra és a délutáni sporttevékenységek az iskola tornatermében, a Sportmax és a Kondorosi Uszodában, valamint az épülethez tartozó udvarokon zajlanak.

Iskolai sportfoglalkozások és úszás

Iskolai időben a gyerekek, tanári kísérettel, vehetnek részt úszásoktatáson a Testnevelési Egyetem tanuszodájában illetve a Kondorosi úti uszodában.
Az úszás tanítása a délutáni órák keretében a Testnevelési Egyetem uszodájában, az uszoda úszóedzőinek a vezetésével folyik. Akik már legalább két úszásnemben jártasságot szereztek, a sportdélutánokon a Nyéki Imre uszodában (Kondorosi út) róhatják a hosszokat a saját úszóedzőnkkel, Schwarz Icával.
A délutáni választható sportórák kínálatában nem csak a gyerekek igényei szerint a közismert sportágak szerepelnek (labdarúgás, kosárlabda), hanem sok érdekes és új sportág is. Az eddigi legnépszerűbbek a floorball (teremhoki), az asztalitenisz, a méta és a testnevelési játékok voltak.
Fejlesztő mozgás - az első, második és harmadik osztályos gyerekek számára az elemi mozgásmintákat (fejemelés, kúszás, mászás, gurulások stb.) és a mozgáskoordinációt alapul vevő komplex fejlesztő foglalkozást tartunk Schwarz Ica, alapozó terapeuta és tornatanár vezetésével.
Év közben több sportesemény gazdagítja az iskola hétköznapjait. Ilyen a minden évben a 4. évfolyamon megrendezett "Görög Olimpiai Játékok", vagy az 1-2 havonta a közeli hegyekbe szervezett túrák, ill. az év végét lezáró táborban több napos túlélő túra.
Mindig nagy szurkolótábor gyűlik össze a "Rogers napokon" rendezett tanár-diák mérkőzésekre is. Szívesen veszünk részt a fővárosi és a város környéki futóversenyeken. Rendezvényeinken minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Emelt szintű angol tanítás

Már első osztálytól heti három alkalommal, majd 4.osztálytól heti négy alkalommal szerepel a gyerekek órarendjében az angol nyelv. Az első két évben a nyelvi alapozás időszaka zajlik, mely a szóbeliségre épül. Ebben az időszakban szókincsfejlesztés, az idegennyelv hangzókészletének kialakítása, valamint az angol nyelv hanglejtésével, dallamával való ismerkedés zajlik. Egyfajta megmerítkezés ez a nyelvben dalokon, mondókákon, meséken keresztül. Az angol kultúra ismert gyermekdalainak, irodalmának felhasználásával.
Harmadikban találkoznak a gyerekek először a nyelv írott formájával. Először olyan szerkezeteken, témákon keresztül, amelyekkel korábban szóban már megismerkedtek, tehát a nyelvi anyag egy része ismerős, csak annak egy új aspektusa, az írásbeliség kerül most elő. Ebben az időszakban a nyelvtani szerkezetek tudatosítása még nem kerül elő, hiszen a gyerekek nyelvtani ismeretei ezt még nem teszik lehetővé.
A strukturális nyelvtanítás csak ötödikben kezdődik, mert addigra a gyerekek már tudnak a nyelvről, annak nyelvtani szerkezetiről elvont szinten gondolkodni, és a strukturákat értelmezni. Ebben az időszakban már nagy hangsúllyal kerül elő mind az olvasott, mind a hallott szövegértés, az írás és a beszéd. Ötödikben és hatodikban igyekszünk megteremteni a tehetséggondozás feltételeit is. Amennyiben egy osztályon belül indokoltnak látjuk, és a tárgyi feltételeket biztosítani tudjuk, úgy a heti négy órából kettőt bontva tartunk az osztálynak. Az így kialakított csoportokban egyrészt lehetőséget tudunk biztosítani a tehetséggondozásra, másrészt azoknak, akiknek több gyakorlásra, ismétlésre van szükségük, azoknak ezt meg tudjuk adni.
Ez a video az elősök egyik előadásába ad betekintést: Rogers Iskola 1. osztályosok előadása - Brown Bear.

Dráma

Dráma foglalkozás- más tárgyakba integrálva és önálló, választható szakkörként is megjelenik az oktatásban. A drámajátékokon keresztül a gyerekek kreativitását, szocializálódását, a kommunikatív fejlődését segítjük.

Logopédia

Az első osztályosok év eleji szűrővizsgálatát a súlyos tanulási nehézségek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia...) megelőzése érdekében végezzük. Az érintett tanulók terápiáját gyógypedagógus-logopédus végzi.

Szakkörök

A szakkör kötelezően választható délutáni foglalkozás iskolaidőben. 5-6 hetente a gyerekek megújuló szakköri tevékenységek közül választhatnak: gyöngyfűzés, fonal, grafika, barkács, origami, színjátszó kör, számítástechnikai önképző stb. A választott témával az elkövetkező 5-6 hétben foglalkoznak.
A vegyes korosztályi csoportban működő szakköri programok az indulásuk előtt egy héttel kerülnek kiírásra. Ekkor ismerik meg a gyerekek, hogy az adott időszakban milyen foglalkozásokon van lehetőségük részt venni és ezeket melyik pedagógus illetve külső szakember tartja. Egy tanévben ötször hirdetünk új szakkört.

A szakköri tevékenységgel a céljaink:

  • Tanuljon meg a gyermek választani a felkínált programok közül az érdeklődésének megfelelően.
  • A választásáról időhatáron belül döntsön.
  • A választott témával foglalkozzon előre meghatározott ideig.
  • A foglalkozáson résztvevő különböző korosztályú társaival a szükséges módon tudjon együttműködni.
  • Az adott foglalkozások biztosítsanak elmélyülési lehetőséget a tananyag bizonyos területeihez, illetve szükség esetén egészítsék ki azt.
  • A gyerekek találjanak örömöt a különböző tevékenységekben történő részvételben.