Rogers Napok 2018

A Rogers Napok a tanév vége felé szervezett 3 napos programsorozat, melyben a legkülönbözőbb programokon -kiállítások, kézműves foglalkozások, sportversenyek, színi előadások, táncfoglalkozás, stb.-, oszthatják meg és mérhetik össze tudásukat az iskola polgárai. A Rogers Napokhoz kapcsolódóan minden év végén megrendezzük a tanév gyermek munkáinak legjavát bemutató nagyszabású kiállításunkat.

A kis elsőseink a Medve projekt keretében készített műveiket állították ki. Az elsősök osztálytermébe lépve egy mackóvilágba kerültünk, bárhova néztünk mindenhol medvékkel találkoztunk. A gyerekek alaposan körüljárták a témát az év során. Rajzoltunk és varrtunk mackókat, mondókákat tanultunk, macis meséket és verseket olvastunk, kutattunk róluk

Az alsó osztályokban a hagyományos tantárgyakon kívül minden osztály egy kultúra szimbólumaival, szokásaival, hagyományaival ismerkedik. Az elsősök a magyar néphagyományokkal, jeles napokkal ismerkednek a kultúrkör foglalkozásokon. A Rogers Napok keretében rendezett kiállításon megnézhettük a jeles napok füzeteiket tele sok szép rajzzal az osztályukban.

A második évben a zsidó kultúrkört és az Ószövetség világát ismertetjük meg a gyerekekkel. A Mézek osztályában a zsidó kultúrkörhöz tartozó ünnepi asztalok fogadták az érdeklődőket a kiállítás megnyitóján. Hanuka, Pészah, Purim, Ros Hásáná - megünnepeltük a gyerekekkel az év során, így ismerkedtünk a zsidó ünnepekkel. Sokat merítettünk ezekből a foglalkozásokból: a kultúrkörök különbözőségei a másság elfogadására, a hasonlóságok pedig az emberiség közös gondolataira, érzéseire tanítanak mindnyájunkat. A másodikos Gyömbér osztály kiállítása is a zsidó kultúrkört mutatta be a világ teremtésén, az édenkerten, a Bábeltornyán, Eszter könyvén és a Hanukán keresztül.

A harmadikosokkal azokra a kérdésekere kutattuk a választ, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, milyen volt a honfoglalás előtti hitvilágunk, honnan ered számos ma is élő szokásunk, ünnepünk, énekünk, szófordulatunk? A harmadikosok termében a rajzokhoz a csodaszarvas legendája adta az ihletet.

A negyedik osztály kiállításának témája a görög kultúrkör volt. Már a folyosón egy görög tengeri csata installációja fogadott minket. Az osztályban az ókori görög életről láthattunk kutatásokat, vázarajzok, pajzsok, ruhák, oszlop tervek, színházi maszkok, mitológiai történetek jelentek meg a falakon. Az ötödikes Kékek idén az ókori Keletről, az egyiptomi kultúráról tanultak. Ehhez kapcsolódóan készültek az egyiptomi óriás istenszobrok.

Zöldek osztálytermében az Ezeréves Sólyom űrhajót csodálhattuk meg a Star Wars rajongók kreativitásának köszönhetően. A gyerekek 3 dupla vizu órán készítették el. Az ötödikes Zöldek nemcsak a Star Wars témában merültek el az év során. Az idei kötelező olvasmányt, a Pál utcai fiúk regényt is sokféleképpen dolgozták fel. Plakátot terveztek hozzá, verset írtak róla, megalkották a Méta szabálykönyvét, természetesen végigjárták a regény fő helyszíneit, voltak a Fűvészkertben és még Molnár Ferenc leszármazottai is eljöttek beszélgetni a gyerekekkel. Aisa pedig megírta a Pál utcai lányok történetét. Gratulálunk, szép munka volt!

A hatodikosok haikukat írtak magyar órán, ezeket állították ki. A szép rózsaablakok a történelem és az irodalom órai anyaghoz kapcsolódóan készültek. A hetedikesek termében emberrajzok, állatrajzok, logó tervek voltak a falakon. A kötelező olvasmányokat is feldolgozták, a Harry Potterhez még társasjáték is készült.

A Rogers Napok júniusi programja az év végi tábor témájának előkészítésével indult. Első nap délután az év végi tábor témájához kapcsolódóan oldottak meg a gyerekek játékos feladatokat vegyes csoportokban. Másnap szakkörökön vettek részt. Délutánra vártuk a szülőket az év közös lezárására - a gyerekek bemutatták az osztályelőadásokat.

A hatodikosok mestermunka bemutatójának a méltó helye és rangja lett az évek során a Rogers Napok egyik programja, amire kis előadással készülnek a diákjaink. A mestermunka keretében olyan tartalmában és formájában szabadon választott témát dolgoznak fel, ami őket a legjobban érdekli. Ez az első hat év lezárása, melyben képet kaphatnak magukról is a kutatás, megírás, összeállítás, formába öntés terén. Idén hallhattunk előadást például a tankokról, amiket az első világháborúban használtak először, a piramisokról, a röplabdáról, a búvárkodásról még sok más hasonlóan érdekes téma mellett.

Ezzel zártuk a év tanulós részét, mert ez után lelkesen készültünk az év végi Vadnyugat táborra.

További cikkek

Tanévnyitó

A hagyományos iskolai "hivatalos" évnyitóktól eltérően a rogerses tanévnyitó a hozzánk újonnan érkezők ünnepe. Bemutatkoznak az osztályok kicsi előadásokkal, és az iskola ünnepélyesen, s egyben játékosan befogadja az új elsősöket, akiket iskolássá válásuk alkalmával meg is ajándékoznak az idősebb diákok.

Szüret

Őszi alkalom a közös ünneplésre és a megújult közösség megerősítésére. Különböző, a szürettel és az ősszel kapcsolatos programok (kézimunka-foglalkozások, dráma előadások, közös szőlős piknik) szervezésére kerül sor. Az osztályok bemutatják a saját kultúrkörük szerint ez időszakban tartott ünnepet.

Karácsony

A legbensőségesebb családi és közösségi ünnep, ahol szintén kapcsolódó programok, az osztályok és kisközösségek műsorai kerülnek bemutatásra. Karácsony előtt hangulatos kézműves vásárt tartunk.

Farsang

Álarcosbál, közös összejövetel, melyre mind a tanárok csoportja, mind diákok egyes csoportjai előadásokkal, közös alkotásokkal készülnek, s ahol alkalom nyílik arra, hogy a résztvevők megünnepeljék az első félév közös eredményeit.

Rogers Napok

A tanév vége felé szervezett 3 napos programsorozat, melyben a legkülönbözőbb programokon (kiállítások, kézműves foglalkozások, sportversenyek, színi előadások, táncfoglalkozás, egyéb) oszthatják meg és mérhetik össze tudásukat az iskola polgárai