Év végi tábor 2017

Ennek a tábornak a témája a játék volt, amit a hatodikos gyerekek találtak ki. A tanárok egy csapata sokat ötletelt, hogyan lehet erre a témára egy tábori keretjátékot felépíteni.

Balázs nagyon jó ötlete volt a vegyes csoportok kialakítása. Ehhez fantasztikus, nagyon látványos robotot készített, ami a csoportbeosztást döntötte el. Az osztályok tagjai egyszerűen beadták a robotnak a beléptető kártyájukat, a robot pedig kiadta a névsort. Volt játékautó, baba, francia kártya, Rubik-kocka, sárkány, plüsskutya, memory és puzzle csoport. A csoportoknak legóból kellett megépíteni a játékuk mását. Ezt a feladatot Gepettotól (akit Jenei Roli fantasztikusan alakított) kapták. Gepettonak itt volt a műhelye a táborban. Voltak benne kicsi, nagy és óriás játékok és Gepetto szerszámai. Minden nap ide hívta a táborlakókat, és mondta el szomorú híreit. Mert sorozatos vírustámadás érte a játékokat: pöttyös lett a Panda, a játékok elveszették a színüket, mindegyiknek azonos illata lett, megkergültek az asszisztensek is, nem lehetett érteni, mit beszélnek. Így aztán a táborlakók különböző feladatokat kaptak, hogy távol tartsák a vírusokat:

 • össze kellett gyűjteni a szétszóródott vírusdarabokat anélkül, hogy hozzáértek volna, majd a megsemmisítő gépbe kellett rakni,
 • fél óráig kellett egy csoportjátékot játszani, aztán továbbadni egy másik csoportnak pl. méta, színcápa, adj király, stb.
 • a csoportok egy osztályba tartozó tagjai megtanítottak valamit, amit csak ők tudtak, a más osztálybelieknek
 • minden csoporttagnak más színű varázsfolyadékot kellett készíteni
 • mandalát kellett csinálni a természetben talált anyagokból és a sötétében ezek köré fényt gyújtani, vírusűző varázsigét kitalálni, és ezeket mondogatni, amikor a hatodikos méretű vírusok közelítettek.

Végül Gepetto elment a vírusok gócpontjába, de nem tért vissza. A táborlakók fölfedezték Pinokkiót, aki a műhely sarkában mozdulatlanul feküdt, de a varázsigékkel életet leheltek bele a gyerekek. Pinokkió kérte őket, hogy este induljanak el, keressék meg Gepettot és segítsenek neki. A bátorságpróba végén megtalálták és kiszabadították őt. Miután Gepetto kiszabadult a bátor gyerekek segítségével, ez a táborunk is ünneppel ért véget.

További cikkek

Főbb tábori tevékenységeink

 • Kézműves foglalkozások a természetben talált anyagokból
 • Növény- és állatmegfigyelési kutatómunka
 • Zenélés, éneklés
 • Sportolások
 • Kirándulások, a környék feltárása, megismerése
 • A kerettémából merítő színház az utolsó estén, ehhez próbák, díszletek és jelmezek készítése, nagy részük természeti anyagokból
 • Olvasókörök, a kerettémát feldolgozó kutatómunka
 • Osztályprogramok
 • A sátor, az egész tábor, az ebédlő stb. rendben tartása, önellátó munka
 • Választható túlélőtábor
 • Éjszakai akadályverseny és bátorságpróba

Tábordal

Hagyomány már, hogy a keretjátékhoz egy dal is kapcsolódik. Hazaérkezéskor, amikor a vasúti kocsi a csarnokba érkezik, kihajolunk az ablakokon és ezt a dalt énekeljük, hogy üdvözöljük a szülőket és elbúcsúzzunk egymástól. A következő év tanévnyitóján is ezzel a dallal köszöntjük egymást és a Rogers Iskolához csatlakozó elsősöket.

Bizonyítványosztás

A tanévzárót- értékelve az elmúlt 10 hónap közös munkáját rendszerint az aktuális táborban tartjuk, csakúgy, mint a bizonyítványosztást is. A tanévzáró egyike a legfontosabb ünnepeinknek. Itt ballag át minden osztály a következő évfolyamba: ezután már mindenki egy évvel idősebb lesz!

Ez a video betekintést nyújt a tanévzáró bensőséges hangulatába:

Video :: Bizonyítványosztás

Kirándulások

Az osztályok egy tanév alatt többször mennek különböző kirándulásokra, gyakran a szülőkkel együtt. Az öko iskolánk keretein belül a tanítási időn kívül is szervezünk kirándulásokat a családok számára.

Erdei iskola

A tanév első heteiben 3-5 napos erdei iskolában vesznek részt a gyerekek. A Rogers Erdei Iskola komoly szakemberek vezetésével kialakított rendszer. Sokféle gazdag programmal találkozhatnak a gyerekek: pl. madárgyűrűzés, vízbiológia, gyógynövénytúra, odú készítés...