Közlekedés projekt

A Gesztenye osztályban közlekedés projekt keretében ismerkedtünk a közlekedési eszközök történetével.

A Rogers iskolában a különböző projektek a tanulás-módszertani technikák elsajátítására, kipróbálására adnak lehetőséget a gyerekeknek. A projektek egyaránt megmozgatják kicsik és nagyok fantáziáját, alkalmat adnak a választásra és olyan, tantárgyakhoz nem köthető készségek kibontására, mint a kreativitás, a jó szervezőkészség, vagy épp a tolerancia. A projektek során egy adott témát járunk körül különböző módokon: játékok, mozgás, kreatív tevékenységek, önálló kutatás, dráma, külső helyszínek meglátogatása.

Az első osztályban a közlekedés projektünk egy héten át tartott, sok különböző tevékenységet ölelt fel. Beszélgettünk az osztályban a közlekedési szabályokról és megterveztük egy város úthálózatát. Meglátogattuk a vasúttörténeti parkot, ahol kipróbáltuk a hajtányozást, felmásztunk régi mozdonyok vezetőfülkéjébe, egyszóval igazi mozdonyvezetőnek érezhettük magunkat. A Miniverzum makettvárosba is elmentünk, ahol a városi közlekedés foglalkozáson vettünk részt. A projekt lezárásaként megkértük a gyerekeket találják ki milyen lesz a jövő közlekedése. Fantasztikus alkotások születtek, amik kreativitásról, tájékozottságról és innovatív gondolkodásról árulkodnak. Voltak, akik a nagyvárosi dugóhelyzet megoldására hoztak ötleteket, mások új technológiákon gondolkoztak, a robotika és a teleportálás nagyon foglalkoztatta az elsőseinket és volt, aki a metróhálózat továbbfejlesztését tervezte meg. Nagyon büszkék vagyunk rátok Gesztenyék!

További cikkek

Témanap

A témanapok alkalmával a gyerekek vegyes korcsoportban adott témának különböző oldalról való megközelítésével foglalkoznak, más és más művészeti ágakban (zene, mozgás, képzőművészet, dráma) tevékenykednek.

A januári témanapunkon József Attila: Indiában, hol éjjel a vadak című versét dolgoztuk fel.

Rogers Iskola és Óvoda

Video :: Vers témanap

Szakkör

A szakkör kötelezően választható délutáni foglalkozás iskolaidőben. A gyerekek 5-6 hetente megújuló szakköri tevékenységek közül választhatnak.

Ebben a videóban a karácsonyfadísz készítő szakkörön, a gyerekek a pelenkaöltést tanulják.

Rogers Iskola és Óvoda

Video :: Pelenkaöltés szakkör

Mestermunka

A Mestermunka készítésekor a diákok olyan tartalmában és formájában - szabadon választott témát dolgozhatnak fel, ami őket a legjobban érdekli. Ez az első hat év lezárása, melyben képet kaphatnak magukról is a kutatás, megírás, összeállítás, formába öntés terén. Egyben előremutató lehet számukra és a felnőtt világ számára is a későbbi saját tanulási technikájukra.

Komplex óra

A megszokott rogerses órák stílusában nem a tantárgyak szigorú határain belül mozgunk, tevékenykedünk, tanulunk, hanem, mivel általában egy természettudományos és egy társadalomtudományos tanár van jelen, interdiszciplináris szemlélettel, problémaközpontúan járunk egy-egy kérdés végére, dolgozunk fel sokszor heteken keresztül egy témakört. Gyakran a gyerekek önálló prezentációkat készítenek, amit az osztálynak bemutatnak.