Futkosó 2017

A Rogers napok egyik délelőttjén szoktuk megrendezni a futkosó nevű programunkat, ami az év végi táborunk témájának előkészítése.

Nálunk a Rogersben fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ne csak a saját korcsoportjukkal találkozzanak a tanulás során. A vegyes korú csoportokban egészen más szociális kompetenciát (pl.: más életkorban meglévő képességek megismerése, segítségnyújtás és-elfogadás) lehet erősíteni, ezért az olyan programokon, mint a futkosó vegyes csoportban dolgoznak a gyerekek. Az idei táborunk témája a játékok, ennek megfelelően a futkosó állomásai is különböző csoportban vagy párban megoldható feladatok, kihívások elé állították a diákokat. Játszottak a gyerekek sárkányvadászatot, nepáli játékokat, magyar népi játékokat, fűzőcskefogót, mozgásos mondókákat, zsinóros akadálypályát, kaktusz fogót, amőbát.

További cikkek

Témanap

A témanapok alkalmával a gyerekek vegyes korcsoportban adott témának különböző oldalról való megközelítésével foglalkoznak, más és más művészeti ágakban (zene, mozgás, képzőművészet, dráma) tevékenykednek.

A januári témanapunkon József Attila: Indiában, hol éjjel a vadak című versét dolgoztuk fel.

Rogers Iskola és Óvoda

Video :: Vers témanap

Szakkör

A szakkör kötelezően választható délutáni foglalkozás iskolaidőben. A gyerekek 5-6 hetente megújuló szakköri tevékenységek közül választhatnak.

Ebben a videóban a karácsonyfadísz készítő szakkörön, a gyerekek a pelenkaöltést tanulják.

Rogers Iskola és Óvoda

Video :: Pelenkaöltés szakkör

Mestermunka

A Mestermunka készítésekor a diákok olyan tartalmában és formájában - szabadon választott témát dolgozhatnak fel, ami őket a legjobban érdekli. Ez az első hat év lezárása, melyben képet kaphatnak magukról is a kutatás, megírás, összeállítás, formába öntés terén. Egyben előremutató lehet számukra és a felnőtt világ számára is a későbbi saját tanulási technikájukra.

Komplex óra

A megszokott rogerses órák stílusában nem a tantárgyak szigorú határain belül mozgunk, tevékenykedünk, tanulunk, hanem, mivel általában egy természettudományos és egy társadalomtudományos tanár van jelen, interdiszciplináris szemlélettel, problémaközpontúan járunk egy-egy kérdés végére, dolgozunk fel sokszor heteken keresztül egy témakört. Gyakran a gyerekek önálló prezentációkat készítenek, amit az osztálynak bemutatnak.