Projektek

A különböző projektek a tanulás-módszertani technikák elsajátítására, kipróbálására adnak lehetőséget egy saját téma feldolgozása és bemutatása kapcsán. Ezek egyaránt megmozgatják kicsik és nagyok fantáziáját, alkalmat adnak a választásra és olyan, tantárgyakhoz nem köthető készségek kibontására, mint a kreativitás, a jó szervezőkészség, vagy épp a tolerancia.

Ilyen projekt például a mestermunka, a témanapok, a délutáni szakkörök és a nagyoknál a komplex óra.


Sport és felolvasónap 2012

Tavaly született meg az ötlete ennek a napnak, amikor reggeltől éjfélig sportolunk és felolvasunk. Akkor nagy sikere volt a rendezvénynek, így immár hagyományként, ismét megrendeztük. A gyerekek már az évnyitón kérdezgették: idén mikor lesz. A reggel a tornateremben egy közös bemelegítéssel, kidobóval kezdődött. Eközben a lépcsőfordulóban meseolvasással indult a program. A nap folyamán az osztályok stafétában a csoportok küldöttei értesítették egymást a váltásról, hogy egy pillanatra se szakadjon meg a lánc - vették át egymástól a labdát, és az olvasást.

Bővebben...

Ellátogattunk egy bankba

A következő tanévtől a 2012-es Nemzeti Alaptanterv az oktatásban fontos területként jelöli meg a gazdasági és pénzügyi nevelést. Ezt a feladatot örömmel vesszük, mert fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék tágabb környezetüket, és ismereteik birtokában képesek legyenek a kínálkozó lehetőségek megragadására.

Bővebben...

Komplex órák - 7-8. osztály

Néhány évvel ezelőtt elkezdtünk a 7-8. évfolyamban hetente 6 órát komplex szemléletben tartani. Mit jelent ez, és mi a célunk vele?

A megszokott rogerses órák stílusában nem a tantárgyak szigorú határain belül mozgunk, tevékenykedünk, tanulunk, hanem, mivel általában egy természettudományos és egy társadalomtudományos tanár van jelen, interdiszciplináris szemlélettel, problémaközpontúan járunk egy-egy kérdés végére, dolgozunk fel sokszor heteken keresztül egy témakört. Gyakran a gyerekek önálló prezentációkat készítenek, amit az osztálynak bemutatnak.

Bővebben...

Ördög témanap

Hagyomány a Rogers Iskolában, hogy témanapok alkalmával a gyerekek vegyes korcsoportban ugyanannak a témának különböző oldalról való megközelítésével foglalkoznak. Ezek a napok amellett, hogy egyaránt megmozgatják kicsik és nagyok fantáziáját, alkalmat adnak a választásra és olyan, tantárgyakhoz nem köthető készségek kibontására, mint a kreativitás, a jó szervezőkészség, vagy épp a tolerancia.

Bővebben...

Sport témanap

Az eső és a szabadtéri programok összeegyeztethetetlensége miatt a 2009-2010-es tanévben kétszer is el kellett halasztani a "Sport" témanapot; az időjárás csak harmadszorra fogadta kegyeibe a Rogers Iskolát. Megérte a várakozás: a rengeteg mozgáslehetőséget kínáló nap remekül sikerült.

Bővebben...

Témanap

A témanapok alkalmával a gyerekek vegyes korcsoportban adott témának különböző oldalról való megközelítésével foglalkoznak, más és más művészeti ágakban (zene, mozgás, képzőművészet, dráma) tevékenykednek.

A januári témanapunkon József Attila: Indiában, hol éjjel a vadak című versét dolgoztuk fel.

Rogers Iskola és Óvoda

Video :: Vers témanap

Szakkör

A szakkör kötelezően választható délutáni foglalkozás iskolaidőben. A gyerekek 5-6 hetente megújuló szakköri tevékenységek közül választhatnak.

Ebben a videóban a karácsonyfadísz készítő szakkörön, a gyerekek a pelenkaöltést tanulják.

Rogers Iskola és Óvoda

Video :: Pelenkaöltés szakkör

Mestermunka

A Mestermunka készítésekor a diákok olyan tartalmában és formájában - szabadon választott témát dolgozhatnak fel, ami őket a legjobban érdekli. Ez az első hat év lezárása, melyben képet kaphatnak magukról is a kutatás, megírás, összeállítás, formába öntés terén. Egyben előremutató lehet számukra és a felnőtt világ számára is a későbbi saját tanulási technikájukra.

Komplex óra

A megszokott rogerses órák stílusában nem a tantárgyak szigorú határain belül mozgunk, tevékenykedünk, tanulunk, hanem, mivel általában egy természettudományos és egy társadalomtudományos tanár van jelen, interdiszciplináris szemlélettel, problémaközpontúan járunk egy-egy kérdés végére, dolgozunk fel sokszor heteken keresztül egy témakört. Gyakran a gyerekek önálló prezentációkat készítenek, amit az osztálynak bemutatnak.