Projektek

A különböző projektek a tanulás-módszertani technikák elsajátítására, kipróbálására adnak lehetőséget egy saját téma feldolgozása és bemutatása kapcsán. Ezek egyaránt megmozgatják kicsik és nagyok fantáziáját, alkalmat adnak a választásra és olyan, tantárgyakhoz nem köthető készségek kibontására, mint a kreativitás, a jó szervezőkészség, vagy épp a tolerancia.

Ilyen projekt például a mestermunka, a témanapok, a délutáni szakkörök és a nagyoknál a komplex óra.


Terepasztal projekt

Környezetismeretből a 2. osztályban tananyag a különböző településformákkal való ismerkedés. Ezen kívül a tájékozódás, közlekedés, irányok, alaprajzok, térképek. A 2. Zöld osztályban azt gondoltuk, ezeket a témákat egy projekt keretében dolgozzuk fel. Így született meg a terepasztal ötlete. Inspirációként elmentünk a Miniversumba. Aztán jött a dobozgyűjtés. Ebben a szülők is segítettek.

Bővebben...

Bábel tornya projekt

A Bábel tornya projekt a Zöld és Kék osztály közös projektjeként indult. Úgy gondoltuk, először a történetet dolgozzuk fel olyan módon, hogy a gyerekek a saját bőrükön tapasztalják, hogy egymást értve vagy nem értve könnyebb-e együttműködni.

Bővebben...

Tűz témanap

Még augusztusban megterveztük az idei témákat. Úgy gondoltuk, a négy őselemet fogjuk körbejárni. Legutóbb a levegőről tudtak meg sok dolgot a gyerekek. Most a farsangi kiszebábot égető lángok emlékeként a tűz volt a téma. Ezúttal az óvodánk is csatlakozott a programhoz, ott egész héten tűz projekt volt.

Bővebben...

Tu Bisvát 2015

A második Kék osztályban a zsidó kultúrkörhöz kapcsolódó Tu Bisvátot, a Fák Újévét február 2. hetében, egy szerda délután ünnepeltük meg.

Bővebben...

Témanap a régi diákjainkkal

Rendkívüli nappal kezdődött az új évünk. A januári témanapon tovább folytattuk az iskolánk 25 éves évfordulója alkalmából szervezett ünnepség sorozatot. Régi tanítványainkat kerestük meg azzal a kéréssel, hogy jöjjenek el, meséljenek munkájukról, hobbijaikról, és mutassák meg nekünk, mi mindent tudnak, mivel szeretnek foglalkozni. Tartsanak ők – régi rogersesek – foglalkozásokat a mostani rogerses gyerekeknek. Nagyon sokan jelentkeztek a felhívásunkra.

Bővebben...

Témanap

A témanapok alkalmával a gyerekek vegyes korcsoportban adott témának különböző oldalról való megközelítésével foglalkoznak, más és más művészeti ágakban (zene, mozgás, képzőművészet, dráma) tevékenykednek.

A januári témanapunkon József Attila: Indiában, hol éjjel a vadak című versét dolgoztuk fel.

Rogers Iskola és Óvoda

Video :: Vers témanap

Szakkör

A szakkör kötelezően választható délutáni foglalkozás iskolaidőben. A gyerekek 5-6 hetente megújuló szakköri tevékenységek közül választhatnak.

Ebben a videóban a karácsonyfadísz készítő szakkörön, a gyerekek a pelenkaöltést tanulják.

Rogers Iskola és Óvoda

Video :: Pelenkaöltés szakkör

Mestermunka

A Mestermunka készítésekor a diákok olyan tartalmában és formájában - szabadon választott témát dolgozhatnak fel, ami őket a legjobban érdekli. Ez az első hat év lezárása, melyben képet kaphatnak magukról is a kutatás, megírás, összeállítás, formába öntés terén. Egyben előremutató lehet számukra és a felnőtt világ számára is a későbbi saját tanulási technikájukra.

Komplex óra

A megszokott rogerses órák stílusában nem a tantárgyak szigorú határain belül mozgunk, tevékenykedünk, tanulunk, hanem, mivel általában egy természettudományos és egy társadalomtudományos tanár van jelen, interdiszciplináris szemlélettel, problémaközpontúan járunk egy-egy kérdés végére, dolgozunk fel sokszor heteken keresztül egy témakört. Gyakran a gyerekek önálló prezentációkat készítenek, amit az osztálynak bemutatnak.