Tanterven túl

Szociális kompetenciák

A kommunikáció tanítása és az ehhez kapcsolódó kompetenciák fejlesztése iskolánk fő iránya. Az ön- és társismeret, csoportlét, alkalmazkodás, szabályok mellett mindez magában foglalja például a művészeteket és a nyelvet, mint az önkifejezés eszközeit is: így ezek minden foglalkozáson jelen vannak. Ezen kívül a kommunikáció tanulására, valamint a szociális kompetencia fejlesztésére külön órakeretet is biztosítunk. Alsó osztályban beszélgetőkörrel indul a nap. Ennek célja a kommunikáció tanulása, szociális kompetenciák fejlesztése, csoporthoz tartozás érzésének támogatása.

Témanap

Hagyomány a Rogers Iskolában, hogy a szünet utáni első tanítási napot a megszokott tanítási hétköznapoktól eltérően egy témanap keretében töltik el a gyerekek, vegyes korcsoportban egy előre megadott témának különböző oldalról való megközelítésével foglalkoznak és más művészeti ágakban (zene, mozgás, képzőművészet, dráma) tevékenykednek. Ezek a napok amellett, hogy egyaránt megmozgatják kicsik és nagyok fantáziáját, alkalmat adnak a választásra és olyan, tantárgyakhoz nem köthető készségek kibontására, mint a kreativitás, a jó szervezőkészség, vagy épp a tolerancia.

Ünnepek
A tanultak bemutatása, közösséghez való tartozás megélése, szociális kompetenciák fejlesztése.
Kultúrkör

Az alsó osztályokban a hagyományos tantárgyakon kívül minden osztály egy kultúra szimbólumaival, szokásaival, hagyományaival ismerkedik. Sokat merítünk ezekből a foglalkozásokból: a kultúrkörök különbözőségei a másság elfogadására, a hasonlóságok pedig az emberiség közös gondolataira, érzéseire tanítanak mindnyájunkat. Komplexitása segíti a másik fontos alapelvet: tevékenységen keresztül, összetett problémákon és megközelítésmódokon át tanul igazán az ember. Így a kultúrkör kapcsán olvasunk regéket, mítoszokat, verseket énekelünk és zenélünk, ruhát, ékszert, tárgyakat készítünk, ünnepek kellékeit szerezzük be, színházat és ünnepléseket rendezünk. Ötödik osztálytól elindul a történelem tantárgy. Ekkortól a kultúrkör szerepét a művészet nevű tárgyunk veszi át.

Szakkör

A tanulók kötelezően vagy szabadon választható szakkörökön vehetnek részt. Ez is a tehetséggondozás egyik színtere lehet, hiszen a szakkörön lehetősége nyílik a tanulóknak a saját érdeklődésük mentén elmélyülni egy adott témában vagy módszerben.

Projektek
A különböző projektek a tanulás-módszertani technikák elsajátítására,kipróbálására adnak lehetőséget egy saját téma feldolgozása és bemutatása kapcsán. Egyik példája ennek a mestermunka.
Mestermunka
Iskolánk szemléletmódjából és alapelveiből következik, hogy nagy hangsúlyt fektetünk az önálló gondolkodás kialakítására, a kommunikáció sokoldalú fejlesztésére, a kreativitás biztosítására, a készségek fejlesztésére, a tapasztalati úton szerzett tudás biztosítására és az önállóság saját úton megszerzett kialakítására. Úgy gondoljuk az első hat év során az ilyen módon megszerzett tudás, tapasztalás képessé teszi őket arra, hogy a külső elvárásoknak is megfelelő, kézzelfogható eredmény szülessen meg. Kerestük ennek módját és helyét, mi az, ami nem tantervi követelmény, mi az a plusz, ami nem a megszokott külső elvárásoknak felel meg. Megszületett a gondolat: olyan tartalmában és formájában - szabadon választott témát dolgozhatnak fel, ami őket a legjobban érdekli. Ez az első hat év lezárása, melyben képet kaphatnak magukról is a kutatás, megírás, összeállítás, formába öntés terén. Egyben előremutató lehet számukra és a felnőtt világ számára is a későbbi saját tanulási technikájukra. A "Mestermunkák" bemutatásának méltó helye és rangja lett az évek során a Rogers Napok egyik programja, mikor kis előadással bemutatják kész munkáikat az iskola gyerek és felnőtt polgárainak.

Néhány mestermunka címe

 • Vidos Bálint: A világ természeti csodái
 • Yu Eszter: A film
 • Nagy Mihály: Milford Sound
 • Pilz Olivér: Sci- fi
 • Práczki Márton: Nindzsák és fegyvereik
 • Németh Nádja: Budapesti cukrászdák
 • Szepes Anna: A csokoládé
 • Vész Barbara: Anglia
 • Papp Donát: Szamurájok és Japán
 • Monostori Boróka: Sárkányok

Ünnepeink

A munkánk, életünk keretét az ünnepek adják: egy-egy időszak fő témaköre készülés az ünnepre.

Tudjon meg többet az ünnepeinkről

Projektek

A szünetek után témanappal kezdünk. Ilyenkor egy témát különböző oldalról járunk körbe.

Tudjon meg többet a projektjeinkről

Táborok

Életünkben nagy szerepet játszanak a táborok; év végi tábor, erdei iskola, osztálykirándulások.

Tudjon meg többet a táborjainkról

Kultúrkörök

Az alsó osztályokban a hagyományos tantárgyakon kívül minden osztály egy kultúra szimbólumaival, szokásaival, hagyományaival ismerkedik. Sokat merítünk ezekből a foglalkozásokból.

Kultúrkörök

Video :: Kultúrkörök
 • Magyar népszokások

  Magyar népszokások

  Hagyományaink szerint az első osztályosok élete a magyar népszokások- és jeles napi ünnepkör köré fonódik. A népi életet meghatározó évszakok változása jó vázat ad a hatévesek mindennapjaihoz.
 • Zsidó kultúrkör

  Zsidó kultúrkör

  Második osztályban az éves anyag két szálon fut, az egyik szál az Ószövetségi történetek a másik pedig a zsidó ünnepek. A zsidó ünnepek hosszú sorából az általában elfogadott ünnepekkel foglalkozunk.
 • Pogány magyar hitvilág

  Pogány magyar hitvilág

  Kik vagyunk, honnan jöttünk, milyen volt a honfoglalás előtti hitvilágunk, honnan ered számos ma is élő szokásunk, ünnepünk, énekünk, szófordulatunk? A harmadikosok- kal ezekre a kérdésekere kutatjuk a választ.
 • Görög kultúrkör

  Görög kultúrkör

  Negyedik osztályban célunk, hogy a görög szellemiségből eredő nyitottság, harmónia, elemző gondolkodás, a titkok keresésének igénye érintse meg a gyerekeket. Az évet Olimpia zárja, ahová az iskolát meghívjuk.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4