Kompetenciamérés

A Rogers iskola tanulói magasan az országos átlag felett teljesítettek!

Nem titok, hogy a magyarországi diákok teljesítménye ezeken a méréseken országos szinten alulmarad a nyugati országok hasonló mérési eredményeivel szemben. Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a Rogers Iskola tanulói 2008 óta minden évben, mindkét kompetenciaterületen magasan mind az országos, mind a budapesti átlag felett teljesítettek.

Az alábbi diagram a 2013 májusban végzett országos kompetenciamérésen a Rogers Iskola 8. osztálya által elért eredményeket mutatja. A felmérésben részt vett Rogerses tanulók mindegyike mind az országos, mind a budapesti iskolák átlagánál szignifikánsan jobban teljesítettek. A 272 budapesti iskola (6, 8, és 12 osztályos) közül egyikben sem született a Rogers Iskoláénál jobb eredmény. A diagramokon balról az első oszlop a Rogers Iskola nyolcadikos tanulóinak az eredményét mutatja. A diagram közepén húzódó vízszintes zöld vonal az országos átlagot jelzi.

Kompetenciamérési eredmény 2013 - szövegértés

image

Kompetenciamérési eredmény 2013 - matematika

image
2013 évi jelentés letöltése - 8. évfolyam 2013 évi jelentés letöltése - 6. évfolyam

A 2016-os eredmények itt megtekinthetőek:
2016 évi jelentés letöltése - 8. évfolyam 2016 évi jelentés letöltése - Összefoglaló

Milyen körben és ki végzi az országos kompetenciamérést?

Az először 2001 őszén megrendezett országos kompetenciamérés a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának teljes körében a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást méri fel. A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített tudástartalom elsajátításának mértékét mérik; a felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során. A méréshez szükséges kérdőívek, feladatlapok elkészítését, a mérések lebonyolítását, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatokat országos szinten az Oktatási Hivatal végzi.

Milyen kompetenciákat mérnek?

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).