Kompetenciamérés

A Rogers iskola tanulói rendszeresen az országos átlag felett teljesítenek!

Nem titok, hogy a magyarországi diákok teljesítménye ezeken a méréseken országos szinten alulmarad a nyugati országok hasonló mérési eredményeivel szemben. Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a Rogers Iskola tanulói 2008 óta minden évben, mindkét kompetenciaterületen az országos átlag felett teljesítettek.

Országos kompetenciamérés eredményei - 2018

2018. májusában végzett országos kompetenciamérés eredményei alapján a Rogers Iskola 6. osztályosai kiemelkedő eredményt értek el. A felmérésben részt vett Rogerses tanulók mind az országos, mind a budapesti iskolák átlagánál szignifikánsan jobban teljesítettek matematikában és az országos átlag felett szövegértésben. A 2611 magyarországi iskola közül csak 33 (1,26%) olyan iskola volt, ahol szövegértésből jobb eredmény született és 67 (2,56%), ahol matematikából teljesítettek jobban más iskolák diákjai.

Kompetenciamérési eredmény 2018 - szövegértés, 6. évfolyam

kompetenciamérés eredménye szövegértés 2018

Kompetenciamérési eredmény 2018 - matematika, 6. évfolyam

kompetenciamérés eredménye matematika 2018

Az Oktatási Hivatal részletes intézményi jelentése a 2018-as eredményekről itt megtekinthető:

2018. évi jelentés letöltése - 6. évfolyam

2018. évi jelentés letöltése - Összefoglaló
A korábbi évek eredményei

Az Oktatási Hivatal részletes intézményi jelentése a 2017-es eredményekről:

2017. évi jelentés letöltése - 6. évfolyam

2017. évi jelentés letöltése - 8. évfolyam

2017. évi jelentés letöltése - Összefoglaló

Az Oktatási Hivatal részletes intézményi jelentése a 2016-os eredményekről:

2016. évi jelentés letöltése - 8. évfolyam

2016. évi jelentés letöltése - Összefoglaló
Országos kompetenciamérés eredményei - 2013

Az alábbi diagram a 2013 májusban végzett országos kompetenciamérésen a Rogers Iskola 8. osztálya által elért eredményeket mutatja. A felmérésben részt vett Rogerses tanulók mindegyike mind az országos, mind a budapesti iskolák átlagánál szignifikánsan jobban teljesített. A 272 budapesti iskola (6, 8, és 12 osztályos) közül egyikben sem született a Rogers Iskoláénál jobb eredmény. A diagramokon balról az első oszlop a Rogers Iskola nyolcadikos tanulóinak az eredményét mutatja. A diagram közepén húzódó vízszintes zöld vonal az országos átlagot jelzi.

Kompetenciamérési eredmény 2013 - szövegértés

kompetenciamérés eredménye szövegértés 2013

Kompetenciamérési eredmény 2013 - matematika

kompetenciamérés eredménye matematika 2013
2013. évi jelentés letöltése - 8. évfolyam

2013. évi jelentés letöltése - 6. évfolyam

Milyen körben és ki végzi az országos kompetenciamérést?

Az először 2001 őszén megrendezett országos kompetenciamérés a közoktatásról szóló törvényben meghatározott tanulók 6., 8. 10. évfolyamos csoportjának teljes körében a szövegértési képességeket és a matematikai eszköztudást méri fel. A mérésben alkalmazott feladatok nem a NAT, a kerettantervek, illetve az azokhoz fejlesztett tankönyvek által közvetített tudástartalom elsajátításának mértékét mérik; a felmérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a diákok az adott évfolyamig elsajátított ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során. A méréshez szükséges kérdőívek, feladatlapok elkészítését, a mérések lebonyolítását, továbbá a beérkezett adatok rögzítésével, az iskoláknak és az iskolafenntartóknak szóló jelentések elkészítésével kapcsolatos feladatokat országos szinten az Oktatási Hivatal végzi.

Milyen kompetenciákat mérnek?

A szövegértés területen a különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez, menetrendhez vagy éppen egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az információk visszakeresését, következtetések levonását, kapcsolatok felismerését vagy a szöveg részeinek vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól minden évben.

A matematikai eszköztudás területén pedig az alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól a matematika különböző területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések; alakzatok síkban és térben; események statisztikai jellemzői és valószínűsége).