Rogers, az együttműködés, a bizalom és a sokoldalú tudás iskolája

Rogers Iskola és Óvoda

Lassan 30 éve fogalmazódott meg az álom, csinálhatnánk egy olyan iskolát, ahol a gyerekek és felnőttek személyes viszonyban vannak egymással és ez legalább olyan fontos eleme az életüknek, mint az, hogy mit kell tanulni. Ahol az iskolai kötelező anyagon túl, sokszínű és sokszintű, a mindennapok során jól alkalmazható ismerethez jutnak diákjaink. Olyan iskolát, ahova a gyerekek szeretnek járni.

Céljaink a kezdetektől változatlanok: olyan fiatalokat akarunk nevelni, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott tudás birtokában, magas szintű szociális kompetenciával, másokkal együttműködve érvényesülnek az életben.

Alapelveink - Bizalom

Carl Rogers alapvető tézisei: empátia, feltételekhez nem kötött pozitív előfeltételezés minden emberről és bizalom a másik emberben.

Bizalom abban az erőben, mellyel minden ember képes kiválasztani a számára fontos és nem fontos dolgokat, amellyel megoldja a problémákat, kialakítja helyét a világban. Hogy jelenhet meg mindez az oktatásban? Hogyan érhetjük el, hogy a gyerekek az önállósodás útjára lépve mielőbb megtalálják saját útjukat a fejlődésükben?

Első és legfontosabb a tanár személyisége. Mit mond Rogers erről? Ne merev maszkként hordozza tanárságát, merjen valódivá válni, saját maga lenni, így lesz hiteles. Csak akkor várhatjuk el a gyerekektől, hogy kifejezzék érzéseiket, gondolataikat, hogy alkotó módon vegyenek részt a tanulás folyamatában, ha a tanár is így viselkedik.Fontos a gyerekek elfogadása, minden gyereknek, mint egyéniségnek a méltánylása, a beléjük vetett bizalom, hogy képesek átérezni, kifejezni, hogy mire van igényük. Rogers szerint az iskolai helyzetnek is az a lényege, ami minden más társas helyzetnek: az interperszonális kapcsolat. A kapcsolat tanár és gyerek, ezáltal befolyásolva gyerek és gyerek között; kapcsolat tanár és tanár, tanár és szülő között.

Összegezve a pedagógus szerepe iskolánkban:

  1. Környezetteremtő (bizalom légköre)
  2. Modellként szolgál arra, hogyan tanulhatjuk meg érvényesíteni saját igényeinket, elvárásainkat úgy, hogy ezzel egyidejűleg tekintettel vagyunk a csoport tagjainak és a csoport egészének igényeire is, illetve arra, hogy milyen módon oldhatók meg a felmerülő problémák (konfliktus kezelés tanítása)
  3. Kreatív, értékközvetítő, forrás, kontroll, szervező

Mindebből következik, hogy a pedagógus tekintélye nem a hatalmi pozíción, hanem emberi értékein, tudásán, tapasztalatain múlik. Ezen elvárások teljesülését a következő személyiségjegyek segíthetik elő: kongruencia, empátia, pozitív odafordulás, hiteles kommunikáció, bizalom magában és a gyerekben, másság tolerálása, rugalmasság.

Iskolánk megfogalmazott céljának megfelelően általános emberi értékként a humanisztikus szemléletet tűztük zászlónkra: az emberi méltóság tiszteletét szem előtt tartó, az egyén sokoldalú, harmonikus és szabad fejlődését elősegítő életérzést.Bízunk abban, hogy a világ minél teljesebb megismerése a diák igénye is, így nem fogja elutasítani mindazon ismeretek elsajátítását amit mi kínálunk fel az órán.

Hisszük, hogy a sikerhez a legfontosabb a szorongásmentes, bizalomteli légkör amelyben az ismeretszerzés nem kényszer, hanem örömforrás.

  • Együttműködés
  • Bizalom
  • Sokoldalú tudás

Együttműködés

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekeink megértsék és elfogadják a szabályokat. Megtanítjuk őket a konfliktusok kezelésére, az együttműködést segítő kommunikációra. Az osztályok működésének szintjén fontos a rogersi szemléleten alapuló cselekvésmódok folyamatos gyakorlása. Az alapelvekben elfogadott értékek megvalósításáért minden, az osztályban dolgozó pedagógus közösen felel. Az iskola koncepcióját, arculatát a nevelőtestület határozza meg, közösen hozott döntések alapján. Hogy jelenhet meg mindez az oktatásban?

Bizalom

Carl Rogers alapvető tézisei: empátia, feltételekhez nem kötött pozitív előfeltételezés minden emberről és bizalom a másik emberben. Bizalom abban az erőben, mellyel minden ember képes kiválasztani a számára fontos és nem fontos dolgokat, amellyel megoldja a problémákat, kialakítja helyét a világban. Célunk, hogy a gyerekek az önállósodás útjára lépve mielőbb megtalálják saját útjukat a fejlődésükben. Hogy jelenhet meg mindez az oktatásban?

Sokoldalú tudás

Célunk az, hogy a gyerekek ismerjék fel saját lehetőségeiket és találjanak rá saját útjaikra. Az iskola csak hiteles, objektíve is színvonalas és érvényes tudnivalókat tár a gyerekek elé. A világnézeti semlegesség alapvető igényünk: a vallási és politikai nézetek az ismeretszerzés szintjén megjelennek, az iskola tájékoztat e témákban, de nem befolyásol. A humanisztikus értékeket viszont szemléletünkből fakadóan aktívan képviseljük. Hogy jelenhet meg mindez az oktatásban?

Kárpáti Gyuri

"A Rogers Iskolában az volt a legjobb, ami a legveszélyesebb is egyben: a szabadság. A Rogers élmény máig meghatározó."

karpati gyuri

Kárpáti Gyuri írása

Nagy Ádám

"Jó volt a Rogersbe járni és meghatározó élményként emlékszem rá. Jó, hogy tegeződtünk a tanárokkal."

nagy adam

Vastag Zsuzsi

"A Rogers Iskola nagyban hozzájárult ahhoz, hogy most képes vagyok egy különböző nézőpontot képviselni."

vastag zsuzsi

Interjú Vastag Zsuzsival

Nagy Gábor

"A Rogers más mint a többi iskola mert itt a tanulókra személyre szabottan figyelnek. A legjobb emlékem a Rogers Napok."

nagy gabor

Interjú Nagy Gáborral