Rogers, az együttműködés, a bizalom és a sokoldalú tudás iskolája

Rogers Iskola és Óvoda

Lassan 30 éve fogalmazódott meg az álom, csinálhatnánk egy olyan iskolát, ahol a gyerekek és felnőttek személyes viszonyban vannak egymással és ez legalább olyan fontos eleme az életüknek, mint az, hogy mit kell tanulni. Ahol az iskolai kötelező anyagon túl, sokszínű és sokszintű, a mindennapok során jól alkalmazható ismerethez jutnak diákjaink. Olyan iskolát, ahova a gyerekek szeretnek járni.

Céljaink a kezdetektől változatlanok: olyan fiatalokat akarunk nevelni, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott tudás birtokában, magas szintű szociális kompetenciával, másokkal együttműködve érvényesülnek az életben.

Alapelveink - Együttműködés

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekeink megértsék és elfogadják a szabályokat. Megtanítjuk őket a konfliktusok kezelésére, az együttműködést segítő kommunikációra.

Az osztályok működésének szintjén fontos a rogersi szemléleten alapuló cselekvésmódok folyamatos gyakorlása. Az alapelvekben elfogadott értékek megvalósításáért minden, az osztályban dolgozó pedagógus közösen felel. Az iskola koncepcióját, arculatát a nevelőtestület határozza meg, közösen hozott döntések alapján. Az osztályban dolgozók szorosan együttműködnek.Közös, rendszeres megbeszéléseket tartanak. Elemző munkát végeznek a valamilyen szempontból sajátos igényű gyerekekkel és az osztály egészével, a tananyag-egyeztetéssel és a teendők naprakész elosztásával kapcsolatban. A tantestületben a közös döntések meghozatalára a rendszeres és az alkalmi megbeszélések szolgálnak: heti legalább egyszer az osztályban tanítóknak, hetente "Műhely" a tantestületnek, az iskolai szünetekben 2-3 napos értekezletek, műhelymunka. Ezen felül a mindennapos iskolai működés, a szakmai kapcsolattartás, tantestületi megbeszélések szintén lehetőséget adnak a kívánatos attitűdök megtanulására és gyakorlására.

A szülők részvétele iskolánk életében

A rogersi szemléletmódból és alapelveinkből következik, hogy a szülőkkel való kapcsolatunknak élőbbnek kell lennie, mint az általában megszokott. Fontosnak tarjuk, hogy a felmerülő problémákat mindig az adott pedagógus és a szülő tárgyalja meg először. Természetes, hogy a szülők fizikai jelenléte és a programokból való aktív részvállalásuk is életünkhöz tartozik. Pl: Ők is vállalhatnak szakkört, segítségükkel tudjuk megoldani az eszközeink szállítását táborainkba. Az ő segítségükkel valósulhatott meg udvarunk egyre gazdagabb eszközökkel való felszerelése, élőbbé tétele biztonságossá téve így mind az óvodás, mind az iskolás korosztály számára a játékteret.

A felelősség kulcsfogalmaink közé tartozik. A pedagógus, a diák és a szülő között megoszlik a tanulási- tanítási folyamat felelőssége

A pedagógus felelőssége:

 • Átlátja, keretet ad a tanulási folyamatnak;
 • Kezdeményezi a bizalmon alapuló pedagógiai légkör kialakítását;
 • Állandó nyitottsággal segíti az egyéni útkeresést;
 • Rendelkezik a hagyományos pedagógia eszközeivel is, diákjaival annyira osztja meg a tanulási-tanítási folyamat felelősségét, amennyire ez a diák fejlődését elősegíti.

A diák felelőssége:

 • Adott kereteken belül, egyeztetés után dönthet időhatárokban, a tanulnivalók súlyozásában, abban, hogy ő mit hoz be a csoport életébe.

A szülő felelőssége:

 • Az iskolával egyeztetve támogassa a gyermek fejlődését (felnevelés, házi feladat, szabályok betartása);
 • Segítse elő a gyermek önállóságát;
 • Az iskola, a tanárok esetleges külön kéréseit tartsa tiszteletben a hatékonyabb együttműködés érdekében.
 • Együttműködés
 • Bizalom
 • Sokoldalú tudás

Együttműködés

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekeink megértsék és elfogadják a szabályokat. Megtanítjuk őket a konfliktusok kezelésére, az együttműködést segítő kommunikációra. Az osztályok működésének szintjén fontos a rogersi szemléleten alapuló cselekvésmódok folyamatos gyakorlása. Az alapelvekben elfogadott értékek megvalósításáért minden, az osztályban dolgozó pedagógus közösen felel. Az iskola koncepcióját, arculatát a nevelőtestület határozza meg, közösen hozott döntések alapján. Hogy jelenhet meg mindez az oktatásban?

Bizalom

Carl Rogers alapvető tézisei: empátia, feltételekhez nem kötött pozitív előfeltételezés minden emberről és bizalom a másik emberben. Bizalom abban az erőben, mellyel minden ember képes kiválasztani a számára fontos és nem fontos dolgokat, amellyel megoldja a problémákat, kialakítja helyét a világban. Célunk, hogy a gyerekek az önállósodás útjára lépve mielőbb megtalálják saját útjukat a fejlődésükben. Hogy jelenhet meg mindez az oktatásban?

Sokoldalú tudás

Célunk az, hogy a gyerekek ismerjék fel saját lehetőségeiket és találjanak rá saját útjaikra. Az iskola csak hiteles, objektíve is színvonalas és érvényes tudnivalókat tár a gyerekek elé. A világnézeti semlegesség alapvető igényünk: a vallási és politikai nézetek az ismeretszerzés szintjén megjelennek, az iskola tájékoztat e témákban, de nem befolyásol. A humanisztikus értékeket viszont szemléletünkből fakadóan aktívan képviseljük. Hogy jelenhet meg mindez az oktatásban?

Kárpáti Gyuri

"A Rogers Iskolában az volt a legjobb, ami a legveszélyesebb is egyben: a szabadság. A Rogers élmény máig meghatározó."

karpati gyuri

Kárpáti Gyuri írása

Nagy Ádám

"Jó volt a Rogersbe járni és meghatározó élményként emlékszem rá. Jó, hogy tegeződtünk a tanárokkal."

nagy adam

Vastag Zsuzsi

"A Rogers Iskola nagyban hozzájárult ahhoz, hogy most képes vagyok egy különböző nézőpontot képviselni."

vastag zsuzsi

Interjú Vastag Zsuzsival

Nagy Gábor

"A Rogers más mint a többi iskola mert itt a tanulókra személyre szabottan figyelnek. A legjobb emlékem a Rogers Napok."

nagy gabor

Interjú Nagy Gáborral