Rogers, az együttműködés, a bizalom és a sokoldalú tudás iskolája

Rogers Iskola és Óvoda

Lassan 30 éve fogalmazódott meg az álom, csinálhatnánk egy olyan iskolát, ahol a gyerekek és felnőttek személyes viszonyban vannak egymással és ez legalább olyan fontos eleme az életüknek, mint az, hogy mit kell tanulni. Ahol az iskolai kötelező anyagon túl, sokszínű és sokszintű, a mindennapok során jól alkalmazható ismerethez jutnak diákjaink. Olyan iskolát, ahova a gyerekek szeretnek járni.

Céljaink a kezdetektől változatlanok: olyan fiatalokat akarunk nevelni, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott tudás birtokában, magas szintű szociális kompetenciával, másokkal együttműködve érvényesülnek az életben.

Alapelveink - Sokoldalú tudás

Célunk az, hogy a gyerekek ismerjék fel saját lehetőségeiket és találjanak rá saját útjaikra.

Az iskola csak hiteles, objektíve is színvonalas és érvényes tudnivalókat tár a gyerekek elé. A világnézeti semlegesség alapvető igényünk: a vallási és politikai nézetek az ismeretszerzés szintjén megjelennek, az iskola tájékoztat e témákban, de nem befolyásol. A humanisztikus értékeket viszont szemléletünkből fakadóan aktívan képviseljük.

A tanítási-nevelési munka során összehangoljuk az államilag elfogadott tantervi követelményeket (Nemzeti Alaptanterv kompatibilitás) saját kiemelt céljainkkal, azaz a szociális és belső pszichés fejlesztéssel, valamint a kultúrkörök témáival és az ökológiai szemlélet és tudásanyag átadásával.

A tanulás tíz alapelve Carl Rogers szerint

 1. Minden emberrel vele születik a készség arra, hogy tanuljon.
 2. Értelmes tanulás csak úgy lehetséges, ha a megtanulandó anyagot a maga számára fontosnak tartja az, aki tanulja.
 3. Azok a tanulási folyamatok, melyek személyiségváltozással járnak, fenyegetőek és ellenállást váltanak ki.
 4. A saját énünket fenyegető tartalmakat könnyebben tanuljuk meg és tesszük magunkévá, ha a külső nyomás minimális.
 5. Ha a személy fenyegetettsége csekély, akkor differenciált módon képes tapasztalatokat szerezni és könnyen tanul.
 6. Az értelmes tanulás gyakran cselekvéssel van egybekötve.
 7. A tanulási folyamatot megkönnyíti a tanulók felelős részvétele a tanulásban.
 8. A legalaposabb és legtartósabb az a tanulás, amit a személy maga kezdeményez és egész személyiségével, mind érzelmeivel, mind intellektusával - részt vesz benne.
 9. Ahhoz, hogy az önértékelés és az önkritika megelőzze a külső értékelést, függetlennek, kreatívnak és magabiztosnak kell lennünk.
 10. Társadalmi szempontokból ma az a legfontosabb, hogy tanulási stratégiákat dolgozzunk ki és sajátítsunk el, s nyitottak maradjunk az újabb tapasztalatokra és változásokra.
 • Együttműködés
 • Bizalom
 • Sokoldalú tudás

Együttműködés

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekeink megértsék és elfogadják a szabályokat. Megtanítjuk őket a konfliktusok kezelésére, az együttműködést segítő kommunikációra. Az osztályok működésének szintjén fontos a rogersi szemléleten alapuló cselekvésmódok folyamatos gyakorlása. Az alapelvekben elfogadott értékek megvalósításáért minden, az osztályban dolgozó pedagógus közösen felel. Az iskola koncepcióját, arculatát a nevelőtestület határozza meg, közösen hozott döntések alapján. Hogy jelenhet meg mindez az oktatásban?

Bizalom

Carl Rogers alapvető tézisei: empátia, feltételekhez nem kötött pozitív előfeltételezés minden emberről és bizalom a másik emberben. Bizalom abban az erőben, mellyel minden ember képes kiválasztani a számára fontos és nem fontos dolgokat, amellyel megoldja a problémákat, kialakítja helyét a világban. Célunk, hogy a gyerekek az önállósodás útjára lépve mielőbb megtalálják saját útjukat a fejlődésükben. Hogy jelenhet meg mindez az oktatásban?

Sokoldalú tudás

Célunk az, hogy a gyerekek ismerjék fel saját lehetőségeiket és találjanak rá saját útjaikra. Az iskola csak hiteles, objektíve is színvonalas és érvényes tudnivalókat tár a gyerekek elé. A világnézeti semlegesség alapvető igényünk: a vallási és politikai nézetek az ismeretszerzés szintjén megjelennek, az iskola tájékoztat e témákban, de nem befolyásol. A humanisztikus értékeket viszont szemléletünkből fakadóan aktívan képviseljük. Hogy jelenhet meg mindez az oktatásban?

Kárpáti Gyuri

"A Rogers Iskolában az volt a legjobb, ami a legveszélyesebb is egyben: a szabadság. A Rogers élmény máig meghatározó."

karpati gyuri

Kárpáti Gyuri írása

Nagy Ádám

"Jó volt a Rogersbe járni és meghatározó élményként emlékszem rá. Jó, hogy tegeződtünk a tanárokkal."

nagy adam

Vastag Zsuzsi

"A Rogers Iskola nagyban hozzájárult ahhoz, hogy most képes vagyok egy különböző nézőpontot képviselni."

vastag zsuzsi

Interjú Vastag Zsuzsival

Nagy Gábor

"A Rogers más mint a többi iskola mert itt a tanulókra személyre szabottan figyelnek. A legjobb emlékem a Rogers Napok."

nagy gabor

Interjú Nagy Gáborral