Rogers, az együttműködés, a bizalom és a sokoldalú tudás iskolája

Rogers Iskola és Óvoda

Lassan 30 éve fogalmazódott meg az álom, csinálhatnánk egy olyan iskolát, ahol a gyerekek és felnőttek személyes viszonyban vannak egymással és ez legalább olyan fontos eleme az életüknek, mint az, hogy mit kell tanulni. Ahol az iskolai kötelező anyagon túl, sokszínű és sokszintű, a mindennapok során jól alkalmazható ismerethez jutnak diákjaink. Olyan iskolát, ahova a gyerekek szeretnek járni.

Céljaink a kezdetektől változatlanok: olyan fiatalokat akarunk nevelni, akik biztos alapkészségekre épített, megalapozott tudás birtokában, magas szintű szociális kompetenciával, másokkal együttműködve érvényesülnek az életben.

Alapelveink

1990-ben indult az első tanév a Rogers Iskolában. Alapításkor a fő célkitűzésünk a megszokott iskolai légkör megváltoztatása volt és ehhez Carl Rogers személyközpontú szemléletében találtunk segítséget. Rogers gondolatai szélesebb érvényű alkalmazását személyközpontú szemléletnek nevezte el. A személyközpontú szemlélet ilyen formában már nem csupán módszert, elméleti rendszert jelöl, hanem stílust, szemléletet, megközelítésmódot is.

Rogers szerint az ember képes megérteni saját viselkedését, és ennek tudatában képes változni. Sőt, az ember erre a változásra, „növekedésre” törekszik. Ahhoz, hogy a fejlődés megtörténjen, olyan biztonságos környezetre van szükség, mely ezt képes elősegíteni. Ezt a környezetet maguk az emberek teremtik meg azzal, hogy egymás felé empátiával, feltételhez nem kötött pozitív odafordulással, hitelesen, nyíltan kommunikálva, bizalommal fordulnak.

Három stratégiai alapelvünk - bizalom, együttműködés és sokoldalú tudás - segítségével valósítjuk meg a rogersi szemléletet a mindennapokban.
  • Együttműködés
  • Bizalom
  • Sokoldalú tudás

Együttműködés

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekeink megértsék és elfogadják a szabályokat. Megtanítjuk őket a konfliktusok kezelésére, az együttműködést segítő kommunikációra. Az osztályok működésének szintjén fontos a rogersi szemléleten alapuló cselekvésmódok folyamatos gyakorlása. Az alapelvekben elfogadott értékek megvalósításáért minden, az osztályban dolgozó pedagógus közösen felel. Az iskola koncepcióját, arculatát a nevelőtestület határozza meg, közösen hozott döntések alapján. Hogy jelenhet meg mindez az oktatásban?

Bizalom

Carl Rogers alapvető tézisei: empátia, feltételekhez nem kötött pozitív előfeltételezés minden emberről és bizalom a másik emberben. Bizalom abban az erőben, mellyel minden ember képes kiválasztani a számára fontos és nem fontos dolgokat, amellyel megoldja a problémákat, kialakítja helyét a világban. Célunk, hogy a gyerekek az önállósodás útjára lépve mielőbb megtalálják saját útjukat a fejlődésükben. Hogy jelenhet meg mindez az oktatásban?

Sokoldalú tudás

Célunk az, hogy a gyerekek ismerjék fel saját lehetőségeiket és találjanak rá saját útjaikra. Az iskola csak hiteles, objektíve is színvonalas és érvényes tudnivalókat tár a gyerekek elé. A világnézeti semlegesség alapvető igényünk: a vallási és politikai nézetek az ismeretszerzés szintjén megjelennek, az iskola tájékoztat e témákban, de nem befolyásol. A humanisztikus értékeket viszont szemléletünkből fakadóan aktívan képviseljük. Hogy jelenhet meg mindez az oktatásban?

Kárpáti Gyuri

"A Rogers Iskolában az volt a legjobb, ami a legveszélyesebb is egyben: a szabadság. A Rogers élmény máig meghatározó."

karpati gyuri

Kárpáti Gyuri írása

Nagy Ádám

"Jó volt a Rogersbe járni és meghatározó élményként emlékszem rá. Jó, hogy tegeződtünk a tanárokkal."

nagy adam

Vastag Zsuzsi

"A Rogers Iskola nagyban hozzájárult ahhoz, hogy most képes vagyok egy különböző nézőpontot képviselni."

vastag zsuzsi

Interjú Vastag Zsuzsival

Nagy Gábor

"A Rogers más mint a többi iskola mert itt a tanulókra személyre szabottan figyelnek. A legjobb emlékem a Rogers Napok."

nagy gabor

Interjú Nagy Gáborral