Like
Rogers, az együttműködés, a bizalom és
a sokoldalú tudás iskolája Miben több ez az iskola?

Felvétel a Rogers Iskolába

Iskolánkba felvétel kérhető az első évfolyamra, illetve hely esetén átvétel kérhető a további évfolyamokra, akár tanév közben is.

Felvételi szempontok

A felvételt megelőzi egy alapos ismerkedési folyamat, melynek célja a lehetőségekhez képest egymás kölcsönös megismerése. Az ismerkedés során elsősorban azt tekintjük meghatározónak, hogy a család egésze hogyan viszonyul a szemléletünkhöz, pedagógiai elképzeléseinkhez. További szempontjaink: közösségben való mozgás, kapcsolatteremtés, együttműködésre való készség, figyelem és fegyelem-szabálytartás, korosztálynak megfelelő kognitív képességek, dönteni tudás, kitartás egy elvállalt feladatban.

Sajátos nevelési igényű gyermek felvétele

Osztályainkba korlátozott számban integrálásra alkalmas sajátos nevelési igényű gyermekeket is felveszünk. Ilyen esetekben fontos, hogy érzékelhető legyen számunkra, hogy a szülők mennyit tudnak a gyerek problémájáról, illetve mennyire hajlandók azt elfogadni és ez ügyben velünk és más szakemberekkel kooperálni. Mit várnak el az iskolától, ez teljesíthetőnek tűnik-e a tanítók számára.

Ennek tünete lehet pl. koncentrációs, értelmi, érzékszervi vagy pszichés probléma vagy ezek halmozottan. Nem vállalunk szétszórt, túl aktív, hiperaktív és/vagy rombolóan nem együttműködő gyerekeket.

Nem tudunk elvállalni olyan gyereket, aki egymaga leköt egy pedagógust egész nap, azaz nem tud csoportban dolgozni és fejlődni. Ennek tünete lehet pl. koncentrációs, értelmi, érzékszervi vagy pszichés probléma vagy ezek halmozottan. Nem vállalunk szétszórt, túl aktív, hiperaktív és/vagy rombolóan nem együttműködő gyerekeket. Tapasztalataink szerint a mi felelősséget elváró, tágabb kereteket adó életünkben nagyon felerősödhetnek ezek a jellemzők és szétzilálhatják az egyént és a csoportot is.

Osztálylétszám

A Rogers Iskolában kis létszámú osztályokkal dolgozunk. Ez azt jelenti, hogy egy osztályba a maximálisan felvehető gyerekek létszáma 20 fő. Szakmai tapasztalataink azt mutatják, hogy ezt meghaladni kizárólag nagyon indokolt esetben szabad. Az eset indokoltságáról a pedagógus műhely dönt.

Felvétel első osztályba Felvétel felsőbb osztályba

További információk a jelentkezéssel kapcsolatban:

Kecskeméthy Ági iskolatitkárunk szívesen áll az érdeklődők rendelkezésére, munkanapokon 8:30-16:00 óráig a +36 1 209-3609-es telefonszámon.

Köszönjük érdeklődését az iskolánk iránt!

 • Tárgyi feltételek
 • Iskolai szolgáltatások
 • Fakultatív programok
 • Táborok
 • Szociális szolgáltatások

Tárgyi feltételek

Iskolánk felszereltsége a sokoldalú oktatási tevékenységet támogatja: sportolási lehetőségektől a művészeti tevékenységet támogató eszközökig rendelkezünk olyan környezettel, ahol a gyerekek a tanulás közben jól érezhetik magukat. Tovább

Térítésmentesen nyújtott szolgáltatások

Iskolánkban emelt szintű angol tanítás folyik. Az egészséges életmódra nevelés és a szabadidős tevékenységek is nagy szerepet kapnak, ezek közül a legfontosabbak a testnevelés óra, a délutáni sporttevékenységek és az úszás oktatás. Tovább

Térítés ellenében igénybevehető programok

Tanítási időn kívül lehetőséget adunk különböző sport, zenei és kultúrális programok igénybevételére az iskola szervezésében. A fakultatív programok önköltségesek, melyeket az oktatónak fizet a szülő. Tovább

Táborok, kirándulások

Iskolánkban már sok éve hagyomány, hogy év elején és év végén a gyerekekkel több napos táborozáson veszünk részt. A tábor a közösségi élet és az egyéni fejlődés szempontjából is kiemelkedő esemény életünkben. Tovább

Szociális szolgáltatásaink

Iskolánkban különböző szociális szolgáltatásokat kínálunk: ügyelet, vegetáriánus és hagyományos étkezés, ösztöndíj lehetőségek, orvosi, védőnői és logopédusi támogatás. Tovább

Felvételi GYIK

 • Melyek a gyerekek kiválasztásának szempontjai az iskolába? +

  A legfontosabb szempontunk az, hogy a szülők elfogadják az iskola értékeit és célkitűzéseit. A gyermektől azt várjuk, hogy képes legyen beilleszkedni a közösségbe, haladni a tanulásban, a korának megfelelő önállósággal rendelkezzen. Meghatározó a gyermek együttműködési készsége, érdeklődése. A felvételnél figyeljük, hogy a gyerekek hogyan tudnak majd csoportként együttműködni. Ha már működő osztályunkba szeretne a gyermek csatlakozni, fontos szempont, hogy az adott közösségbe be tud-e illeszkedni.
 • Mi a felvételi eljárás? +

  Az első osztályba kötött felvételi folyamat szerint vesszük fel az iskolába a gyerekeket. A felvételről itt talál információt. Más osztályokba tanév közben is van lehetőség jelentkezni. A felvételről minden esetben az osztályfőnök(ök) döntenek a szülőkkel való ismerkedés és beszélgetés, valamint a gyermek iskolai próbahetét követően.
 • Felvesznek gyermeket már működő osztályokba? +

  Igen, a már működő osztály érdekeit szem előtt tartva. Feltételünk, hogy a szülők elfogadják az iskola értékeit és célkitűzéseit és a gyermek várhatóan képes legyen beilleszkedni a közösségbe és haladni a tanulásban. Meghatározó még a gyermek együttműködési készsége, érdeklődése, korának megfelelő önállósága.
 • Fogadnak speciális bánásmódot igénylő gyerekeket? +

  Mivel célunk, hogy elősegítsük a gyermekek nyitott, a másságot elfogadó attitűdjének fejlődését, ezért a fogyatékkal élő vagy eltérő fejlődésmenetű gyermekeket is vállalunk, addig, amíg ez mindenki számára fejlesztő hatású. Fontos kritérium, hogy a gyermek csoportban fejleszthető legyen.
 • Van felvételi vizsga? +

  Nem tartunk felvételi vizsgát. Egy hosszabb ismerkedési folyamat során döntjük el, hogy felvesszük-e az adott gyermeket. A leendő első osztályosoknak minden évben, általában március hó folyamán tartunk egy csoportos ismerkedő játékos foglalkozást, amelyen való részvétel feltétele az iskolába való felvételnek.
 • Van lehetőség megismerkedni az iskolával/óvodával? +

  Van lehetőség látogatásra, egyéni ismerkedésre az iskolával és az óvodával, leendő tanítókkal, nevelőkkel.Az iskola és az óvoda a nyílt napokon, ünnepeken látogatható. A látogatás és ismerkedés a felvételi folyamat része, nagyon fontosnak tartjuk! Nyílt napjainkról itt talál információt. Egyéni beszélgetésre előzetes időpont egyeztetés után biztosítunk lehetőséget. Kérjük jelezze nekünk az igényét a +36 1 209-3609-es telefonszámon.
 • 1